New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Baoki mwa Zambezi balumbiwa kaciseho yabona

Baoki mwa Zambezi balumbiwa kaciseho yabona

2022-05-23  Staff Reporter

Baoki mwa Zambezi balumbiwa kaciseho yabona

Kinney Ndopu 

 

Katima Mulilo – Lizazi la baoki la lifasi kaufela nelitabezwi mwasikiliti sa Zambezi la 12 Kandao 2022. Kezahalo yeo ne onga ongile kisipatela sa kwamukunda sa Enkehaus kaswalisano ni likolo la makete. Muyemeli watolopo ya Katima Mulilo Lister Shamalaza naize lizazi la baoki kilizazi la kutabela batu beili musumo wakalulo ya makete. “Kwatabisa kubona baoki babañata kukubukana ni kutabela lizazi le. Kibabalikani mwa Namibia, sihulu mwasikiliti sa Zambezi babaitumela kwamusebezi obaeza baoki, hola ni hola ni zazi ni zazi la silimo,” nekubulezi Shamalaza.

Nalumbile hape baoki kamusebezi obaezize mwanakao yakumangana ni butuku bwa Covid-19. “Musebezi wabuoki kiona mali abupilo mwanaha, kukena ni bunolo. Kusina buoki, naha yatimela,” nabulezi. 

Muokameli wakatengo kakamaiso yatolopo John Ntemwa, naize lizazi la baoki kilizazi leli bulukezwi kutabela baoki, ili babaswanela kulumbiwa kamusebezi obaeza katata. “Mina ni bane batile sapili, muezize hande hahulu kulubabalela, kono kibabasikai bakuluna baba miziba, mi kibaba sikai bakuluna baba utwisisa buitomboli bwa mina.

 Niha muziba kuli musebezi wamina utata nikutisa kozi fokuñwi, hañata hakuna babaitumela,” nekubulezi Ntemwa.

Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu mwamanzwi ane abalezwi kimuyemeli wasilalanda sa Katima yatolopo Kennedy Simasiku, naize baoki kiona musumo wamakete. “Kuba muoki kipizo yeketahani. 

Kipizo yezwa kuMulimu. Kacenu lwaitumela ni kunata silutu hala baoki babana ni ciseho, mwakusebeza katata mwakalulo yamakete mwasikiliti sa Zambezi. 

Mwaciseho yamina ni buitamo, luezize hande hahulu mwalitaba zakutahisa buiketo ni kukutiseza sepo kwasicaba saluna. Kacwalo muna ni libaka la kuikuhumusa mwakuba ni kolo mwakushenga tahiso yalisebelezo sakata mwanaha,” nekubulezi Sampofu.


2022-05-23  Staff Reporter

Share on social media