New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Basilezi batamelwa kuzamaisa litapi isi kamulao

Basilezi batamelwa kuzamaisa litapi isi kamulao

2023-07-31  Aron Mushaukwa

Basilezi batamelwa kuzamaisa litapi isi kamulao

KATIMA MULILO – Mapokola mwasikiliti sa Zambezi, nebatamile bayahi banaha Namibia bababeli ni bayahi naha Zambia babane, kasamulaho akubaswala bazamaisa litapi basina mañolo. Kulumelwa kuli litapi neli izo yambiwa kwa Lyanshulu mwasilalanda sa Judea Lyabbloma mi neli libile mwanaha Zambia. Hane abulela ni babihi ba makande, yomuhulu wasiteshini sa mapokola mwa Katima Mulilo Chrispin Mayumbelo naize babanyazwa neba tamilwe famuseco wamapokola fo ulobela mukwakwa wa Liselo-Chinchimane, libima zelikana zelishumi kwanda tolopo ya Katima Mulilo. 

Hala babanyazwa kimusali walilimo ze 47 ili muyahi wanaha Namibia, ili yakulubelwa kuli kiyena yana kenyize bayahi banaha Zambia musebezi, muuna walilimo ze mashumi amalalu kazeketalizoho, yene ili mukwaezi, ni bayahi banaha Zambia babane balilimo ze 24, 27, 30 ni 32 bane bakenyizwe musebezi wabundui.

 “Nikupa batu baluna kufumana mañolo abundui haiba babata kuyamba, mi mandui iswanela kuba bayahi banaha Namibia. Mazwahule habalumelelwi kutaha kuto yamba mwalinuka zaluna basina mañolo,”nekubulezi Mayumbelo. Nafile mamela kuli mapokola bapatehile kulwanisa bubangoki. Mapokola hape nebakwalezi motikala yamufuta wa Noah yelonga batu basupile yanombolo N6599KM, yene sebelisizwe kulonga litapi. Babanyazwa neba libelezwi kubonahala mwa khuta ya Katima Mulilo Labutanu.


2023-07-31  Aron Mushaukwa

Share on social media