New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Bayahi ba Angola baata mwa Omusati

Bayahi ba Angola baata mwa Omusati

2021-03-29  Nuusita Ashipala

Bayahi ba Angola baata mwa Omusati
Top of a Page

Kalulo ya bayahi banaha Angola babasweli kusabela mwasikiliti sa Omusati itisa butata, kakuli sikiliti sina ni lico feela zelikana bayahi basona, mubusisi wasikiliti sa Omusati nabulezi. Erginus Endjala nabulelezi New Era kuli hakuna lico zeñata mwasikiliti. Bayembaeli babulela kuli hakuna lico zeñata mwanaha Angola, mi sepo yabona seli kufiwa misebezi mwanaha Namibia, yecwale kakulisa likomu ili kuli bakone kufepa mabasi abona mwanaha yahabo. Endjala naize nombolo yeñozwi kutisa cwale ki 740. 

Bayahi babañwi banaha Angola banze baesha kazazi kwa Okalongo mwasikiliti kutobata lico. Likwata zeñwi zabayahi banaha Angola bainzi kwa Etunda, Oshifoni ni Oshikango. Endjala naize bayambaeli basweli kukena mwabupala bwa naha mi basweli kutibelela mwaminzi. Palotuna yabayahi banaha Angola ifumaneha mwa Oshikango kobasweli kubata misebezi. Babañwi bafumaneha kwasimu ya Etunda kobabelekela lico. Ndumeleti wanaha Angola mwa Namibia Jovelina Costa hana potezi Etunda nasepisize bayambaeli lico, maino ni nzila kubakutisa mwanaha Angola.

 “Kono kuzwelela sikwata hasifunduka, hakuna ze ezahezi,” nekubulezi Endjala. Naize lingambolo mwahala naha Angola ni Liluko la Litaba zakwanda naha, lisweli kuezahala kuli bayembaeli bakutiswe. Mubusisi naize tutengo totubona zalituso zasicaba netu kopani kusinganyeka zakueza. Bayembaeli nebafilwe lico kuzwelela kwaofesi ya Ngambela viki yefelile. “Habafita neba bonahala kukatala ni kutopwela kono kanako yacwale sebali mbubo,” nekubulezi Endjala. Naize lineulo zeñwi nelizwile kwa Masamaria babande mwasikiliti.


2021-03-29  Nuusita Ashipala

Share on social media
Bottom of a page