New Era Newspaper

Tafel3
Icon Collap
...
Home / Bayahi ba Namibia bacinca lico ni limunanu

Bayahi ba Namibia bacinca lico ni limunanu

2021-04-12  Nuusita Ashipala

Bayahi ba Namibia bacinca lico ni limunanu
Top of a Page

Bayahi babañwi banaha Namibia base basebelisa maswenyeho ali mwanaha Angola, mi banze basila museto isi kamulao kuya mwanaha Angola kuyo cincisa limunanu ni lico. Limunanu sihulu lipuli lilekiswa ka bupi bwa mbonyi, swikili ni mafula akutatehisa, hala lico zeñwi. Katengo kalifasi kakabona zalico kafile mamela kuamana ni tokwahalo ya lico ni kuhula kwa lukupwe mwanaha Angola. Naha hainze italimana ni linangatuna mwalilimo zemashumi amane. Litabula lelibanga mwanaha Angola kukala mwa kweli ya Muimunene kuisa kweli ya Lungu litisize malotolinyana atokwahala kucala lico ni kuuta limunanu sakata.

Linanga leli sika itekelwa litaselize lule lwa sicaba mwa mbowelawiko wanaha. Mubakweli kulikwambuyu wa zamabasi Daniel Kashikola, nabulelezi New Era kuli museto wa Namibia-Angola usiala ukwalile kamulelo wakubata kufukuza kuambalakana kwa kakokwani ka korona. “Batu baswanela kuambuka kuloba mulao. Likezo zabona lihanisizwe kakuli museto ukwalilwe,” nabulezi. Kashikola nabulezi hape kuli muuso uka talima bayambaeli babali mwanaha mi kasamulaho kuka ambolwa kuli kuezwa cwañi. 

Kanako yacwale kuna ni likwata zepeli zabayambaeli: baba zamaya kubata lico ni misebezi babanze bataha kwa simu ya Etunda kuto tusa mwakulima lico. “Taba ye kimaswenyeho. Base bafitile. Halukoni kubaleleka halutalima mayemo mobali kuona,” nabulezi. Kashikola kono natolokile kuli kukulisa kwa mukulo isali butata. “Kukulisa kwa mukulo kuzwelapili mi babafumanwa basila isi kamulao habana kulumelelwa kukena mwanaha Namibia.” Natiselize kuli Namibia haikoni kuamuhela batu simubuso kakuli ikaba kulwanisana ni mulao wanaha Angola teñi miseto ikwalilwe.


2021-04-12  Nuusita Ashipala

Share on social media
Bottom of a page