New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bayemeli bandu ya milao ba Zambezi baitukiselize

Bayemeli bandu ya milao ba Zambezi baitukiselize

2020-12-07  Obrien Simasiku

Bayemeli bandu ya milao ba Zambezi baitukiselize

KATIMA MULILO – Bayemeli ba sikiliti sa Zambezi viki yefelile neba ketile muyemeli wa silalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando, muyemeli wa silalanda sa Sibbinda ili wakopano ya IPC Mumbali Lukaezi, ni John Mukaya wasilalanda sa Katima ya Tolopo, kuba bayemeli babalalu basikiliti mwa Ndu ya Milao ya bubeli. Muyemeli wa silalanda sa Katima ya Matakanyani Warden Simushi naketilwe kuba muinasipula wa katengo kakamaiso, mi uka sebeza ni Bernard Sisamu wa silalanda sa Kabbe ya Mutulo ni Humphrey Divai wa silalanda sa Judea Lyabboloma, ili yene ili muipapati ya ikemezi mwaliketisa za cwalecwale za likiliti ni litolopo.

Vistor Kabunga wa silalanda sa Linyanti ni Likukela Busihu wa silalanda sa Kongola ikaba feela limembala za katengo ka sikiliti. Swapo ne luzize lilalanda zene hala zelobapeli mwasikiliti. Mwangambolo yekuswani, muyemeli wa silalanda sa Sibbinda Lukaezi naize uitukiselize kuetelela. “Ye ki kolo yakuli ni bonise bucaziba bwaka mwa ketelelo ni kutisa cinceho, ni kunanula mayemo abaketi baba nifile musebezi wa kuetelela. Nina ni bucaziba mwalitaba za tuto ni lipolitiki ili bonita sebelisa hande hahulu,” nekubulezi Lukaezi, yana keni mwakopano ya IPC mwakweli ya Muyana kuzwa mwa Swapo. Lukaezi kiyena sibuabui ni muetapili wa kopano ya IPC mwasikiliti. Naize uka talima litaba zecwale ka kutotwa mezi akenile, hamoho cwalo ni kutokwa misebezi hala babanca. Naekelize kuli uka sebeza hamoho ni bayemeli kaufela ba sikiliti kusatalimwi kopano yabona, mi naize naketilwe kusebeleza sicaba isi kuikenya mwalikomano za lipolitiki ili zekona kulyehisa zwelopili. “Ni mueteleli mwasikiliti ni mwa naha ya ka yemela litokwahalo za sicaba kaufela. Baketi ba ketile mutu yalukela,” nekusepisize Lukaezi. Zeo halili cwalo yana kutiselizwe ili muyemeli wa kopano ya Swapo Likando naize mulelo wahae ki kusunda ni kutisa zwelopili kwa sicaba, ni kubeya litaba za lipolitiki kwatuko. “Halu sabi kakuli ze haki litaba za lipolitiki.  Nibona ba mwazizezi kakuli tulo yabona iyemi fa sepo ya babañata. Nilakaleza kuli nebasika fa lisepiso zeñata hala kutisa zwelopili ni buikalabelo. Butata feela ki bwa kuli sifumu sikutezi fafasi bakeñisa butuku bwa Korona, mi kukaswana kwanga nako kuli sifumu sihule hape,” nekubulezi Likando. “Kono ye kituto kwa kopano ye busa kuli isebeze katata kukutiseza sepo ya sicaba ili yese yunda. Sihulu tulo mwalibaka za matakanyani, luka sebeza katata kututiseza sepo ya sicaba kakutisa zwelopili.


2020-12-07  Obrien Simasiku

Tags: Khomas
Share on social media