New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bubangoki bwananuha mwa Omusati

Bubangoki bwananuha mwa Omusati

2022-07-18  Victoria Immanuel

Bubangoki bwananuha mwa Omusati

Sikiliti sa Omusati sitalimana ni butata bwakukwalela babalibelezi kuzekiswa mwasikiliti. Zeo nelipatuluzwi kimubusisi wasikiliti Erginus Endjala hanafitisa zibahazo yamayemo asikiliti Labulalu. 

Cwalecwale kuna ni mapantiti babalikana 480 babalibelezi kuzekiswa, babakwalezwi mwalitokisi zatibelelo mwasikiliti, ili nombolo yetuna hakutalimwa kuli litokisi zatibelelo liswanela feela kukwalela mapantiti babalikana 309, kacwalo shutano ki171. 

“Mayemo abubangoki ananuhile mwasikiliti, kihona hakuna ni nombolo yetuna yamapantiti,” nekutalusize Endjala.

Nabulezi hape kuli sikiliti sesi ipa museto ni naha Angola, sibihile likezo zabubangoki zelikana 4 079 kutisa cwale, hakubapanywa ni likezo zelikana 4 686 zañohola, naekelize kuli buñata bwalikezo zabubangoki liezahalela mabapa ni libaka zeli kwamiseto zecwale kaOkapalelona ni Omahenene. 

Mwamanzwi ahae mubusisi nasupile kutokwa kamaiso sakata kwalibaka zamiseto kuba taba yetepeleza bubangoki, mi naize kuna nikukenya libyana isi kamulao kuzwelela mwanaha Angola kutaha mwanaha Namibia, sihulu bucwala, mafula ni milyani.

“Lukupa bamulao bababona zakwamiseto kutatafaza litaelo kulwanisa bubangoki bwakukenya libyana mwanaha,” nekubulezi Endjala. 

Busholi bwa likomu, kutuba mandu, kubitelela ni kuiponda kizeñwi zalikezo zebilaeza zesweli kuekezeha mwasikiliti. 

Kuna ni likezo zemashumi asupile kailiñwi zakubitelela zebihilwe mwasikiliti unumwaha, hakubapanywa ni zemashumi alobapeli kazeketalizoho zene bihilwe ñohola, ili shutano ya 16%. 

Mwanako yeswana kubihilwe likezo zakuiponda zemashumi asupile, batu bamashumi amane ka alimuñwi seba tibile kutisa cwale mwasikiliti, hala bao babalalu neba tibile mwalisa la Calueque-Oshakati.


2022-07-18  Victoria Immanuel

Share on social media