New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bupi bobukenyiwa bufofaza likezo za Amta

Bupi bobukenyiwa bufofaza likezo za Amta

2022-08-08  Albertina Nakale

Bupi bobukenyiwa bufofaza likezo za Amta

Katengo kaAmta kakupile bayahi banaha Namibia kuambuka kuleka bupi bwa mbonji bobukenyizwe mwanaha isi kamulao, kakuli taba yeo ifofaza teko yambonyi mwanaha. Zeo litaha kasamulaho bayahi basikiliti sa Zambezi, baiketela kuleka bupi bobukenyizwe isi kamulao kuzwelela mwanaha Zambia, bakeñisa kuli bucipile. Kalulo yeo ibulelwa kuli itepelezi kuzwelela kunanuna kwateko ya mafula ni lico mwalikweli zacwalecwale. Katengo kaAmta mwakalulo yakubuluka lico mwanaha (NSFR), kafilwe maata akuleka mbonyi ni mabele kabuñata mwanaha kaufela.

Mueteleli waNSFR Lesley Losper Labulalu naize, “kaufela ‘luna luna ni kalulo yakubapala kubona kuli mbonyi kapa bupi bwambonyi bobukena isi kamulao kuzwelela linaha zeli bukaufi, sina Zambia, halifumani musika mwanaha yaluna.” Naize haiba kalulo yeo inge ilumelelwa kuzwelapili, katengo kaAmta hakana kuleka mbonyi kabuñata kwabalimi. Kanako yacwale katengo kaAmta kakalile kuleka mbonyi la 1 Sikulu mi kakaleka kuisa kweli ya Yenda. Kuzwa la 1 Sikulu kutisa cwale, katengo kaAmta seka lekile mbonyi yesweu yelikana 700 tanizi mwasikiliti sa Zambezi. “Halukayo fita kweli ya Yenda lulibelezi kuli luse lulekile mbonyi kaufela kwabalimi,” nabulezi.

Hala mbonyi yesweu Losper naize katengo kaAmta kaitekezi kuleka mbonyi yelikana 5 000 tanizi. “Luitekezi kuleka cwalo ni 1 000 tanzi yamabele, mi kanako yacwale lupatehile kuleka mbonyi kwabalimi mwalikiliti ‘Zambezi ni Kavango, hamoho cwalo ni kwabalimi mwasilalanda sa Grootfontein,” nabulezi. Katengo hape kasweli kuleka mbonyi kwabalimi mwa Omuthiya, Ongwediva, Tsandi ni Okongo. Pili balimi basika lekisa kale mbonyi kwakatengo kaAmta, baswanela kuba babaiñolisize kwatengo kaNamibia Agronomic Board, kakuli kona katengo kakatalima litaba zambonyi. Unumwaha teko yamabele katani kiN$6 330, haibapanywa ni N$5 300 yañohola. Naize kuna ni kalabelo yetuna yakulekisa mbonyi mwasikiliti sa Zambezi.

 


2022-08-08  Albertina Nakale

Share on social media