New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elcin kava hagekesere musita galitura rugana tukare kumwe panyama

Elcin kava hagekesere musita galitura rugana tukare kumwe panyama

2023-06-08  Festus Hamalwa

Elcin kava hagekesere musita galitura rugana tukare kumwe panyama

Ongwediva –Musita gongereka zaElcin moNamibia, ogu ana kara momakuye kutundilira komumatigona ogu ana kutanta asi kwakara nendi kumwe panyama ndi asi matanyuna omu gamutumbwidira asi tamugwanene yirugana ngesi vana muhagekesa. Gideon Niitenge, mpitisili gwaElcin koruha routokero, kayinkondopekere asi Hendrick Shuudeni vana muhagekesa posiruwo esi, mbudi ezi kageve kosayitunga zaNew Era.

 Niitenge katentye asi Elcin, ngereka ezi zina kara asi kapi zina kukwatesako nakauke eyi garugana Shuudeni, musita gwaRuacana mongereka zaElcin komakuye ogo gana mutamba. ‘’Elcin kapi nakapulisira musita ogu ana kurara vagara vakwawo aka pitisire ngereka, ‘’ yimo ana kugwedako. Niitenge katente asi eyi kuna kugava efano lyedona kongereka zetu ntani kovahameni vetu, womoRuacana unene vadinkantu vetu wovamati. ‘’ Ngompitisili gongereka, age kuna kumundindira agave sihonena sosiwa, konkarapamwe nye eyi yokurara mugara mukweni hawe kapi tuna kuyipulisira nampili nakauke. Yipo nye asi ose moElcin kapi tuna kukayikwatesako nampili nakauke. Morwa makuye nye ogo gana mutamba vagendesi wongereka novakurona vetu yipo katuhingilire nokutura etokoro asi gahepa kuhageka mokaruwo kokasupi. Mokugwedako, nampili mobibeli ‘’ kwatantamo asi kwato ogu vapulisira kukara kumwe panyama namukwawo. Eyi kuna kara epuko unene omu ana kara asi age mpitisili kongereka nye yige hena ana kurugana yininke yoyidona oyo. ‘’ Ame kapi nina kutanta asi Shuudeni gakara nomugara mukwawo panyama, morwa kapi tuna kara noumbangi.’’ 

Nye nampili ngoso ose kuna kukwama ngendeseso zaElcin, ntani kuna kukwama nye eyi vana kulikida ponongodi nomagwanekero peke,’’ yimo ana kugwedako ngoso. Shuudeni kanyokere kukumbururako, nokutjilisa owo vatjangi mbudi asi vahamufungwinina hena nampili nakauke. Niitenge kapi kageve asi lyene eli ehagekeso dogoro siruwo musinke nalikwata. ‘’Ose simpe tatukatara asi lyene eli ehagekeso talikwata siruwo sokusika kupi,’’ yimo ana kutanta. Posiruwo oso, Zachariah Amakali gomomukunda Ohangwena, muporosi katente asi ekonokono vana gamana. ‘’ Sivike esi, ose natukatuma nye mbapira komupanguli ntoni ogu nakatara nye asi Shuudeni kuvhura kumukwata ndi hawe,’’ Amakali yimo ana kutanta ngoso. 

Kwedi kakupwire, gonomvhura 24, Jeremia Mushunina gomo Onhuno kakazegwilire sirapotwa kwaShhudeni, ogu gamutumbwidilire asi tamugwanene yirugana mouporosi nokuhundira asi ntudi vakare nye nendi panyama, omu nage gayitambwire. Nye musita kapi gasikisamo oyo gatumbwidilire. Kuna kumoneka asi Shuudeni naMushinina kwakara meharo siruwo sina piti. Mokukwama vaporosi vana kukona kona, Mushunina kwatokora kureta yininke eyi poruzera aswaukise Shuudeni apa nye ganyokere kureta yimaliwa yokusika ko N$10 000 eyi gahere asi musita ayimupe. fhamalwa@nepc.com.na


2023-06-08  Festus Hamalwa

Share on social media