New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Evango lyokulikarera moKavango zoutokero ntaantani lipaturuke

Evango lyokulikarera moKavango zoutokero ntaantani lipaturuke

2021-12-16  Staff Reporter

Evango lyokulikarera moKavango zoutokero ntaantani lipaturuke

Elizabeth Hiyolwa 

 

NKURENKURU - Konyima tupu zomakwedi aga gapita morwa malirango, Covid-19 evango lyokulikarera modoropa zaNkurenkuru kuna kulindindira likapaturuke peveta moyivike yeeyi tupu yina kuwiza. 

Evango bvana kudika lyonombete 12 evango vana kutunga lyokukwateramo kuna kulitunga pepi tupu nervango eli vana kudika sipangero gona sepangero moNkurenkuru. 

Salom Tenga, muhuyungilipo ndango zovakansela, katente asi kuna kara nonompumbwe morwa evango lyangesi nare valipumbwa. 

“ Mousili, etokoro nare valiturapo asi evangio eli vadika asi sipangero gona lyahepa nye kukara asi evango lyokutura vantu ava vana kugwana asi kuna kara nokambumburu koCovid-19 momukunda horowero ogu. Nye udigu kwakere asi evango eli kapi valimana kulidika ngesi kuna kara asi nomvhura ntambali omu vana kundindira asi evango eli lyahepa kulimana, yimo ngoso ana kutanta. 

Age simpe katente asi evango nye eli lyokukwateramo naligusapo udigu ou una kara asi vantu ava vana kugwana nokambumburu koCovid-19 kuvatuma nkenye apa vaze koRundu koKavango zoupumezuva, morwa kwato evango eli lina kurugana lina kara asi moKavango zoutokero posiruwo esi. 

Eyi kayikere udigu kovantu ava vana kara asi kuna kukeverera vantu asi vahagwana kambumburu aka koCovid-19. 

Mukunda kapi hena guna kara nevango eli navavhura kutura vantu vana kugazarera asi kwagwanekera novantu vana kara nokambumburu koCovid-19 morwa evango eli vagwana kuna karapo nye epiro kulizuvha morwa mfuto zendi mwenya evango. 

Ehundiro mpomukunda kupitira movampitisili kuna kara asi nkenye udigu wakarapo vahena kuutarurura pangenderera vagusepo epiro kulizuvha awo vatruganese evango lina. 

Yimo ana kutanta Tenga.

Evango lyohambo zovantu ava simpe kuna lihepa momunene, morwa vantu ava vana kugwana nokambumburu aka kuna kuligwederera ntani oase kwakara pokatji konomukunda dononzi omu yina kumoneka asi sivaro sovantu kuna kukanduka nkenye ezuva. 


2021-12-16  Staff Reporter

Share on social media