New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Hakuna babatimezi bakeñisa linanga

Hakuna babatimezi bakeñisa linanga

2021-03-29  Nuusita Ashipala

Hakuna babatimezi bakeñisa linanga
Top of a Page

Hakuna babatimezi bakeñisa linanga mwasikiliti sa Kunene kutisa cwale. Mubusisi wa sikiliti sa Kunene Marius Sheya nanyatezi viki yefelile, hanafa temuso kuamana ni ze ezizwe kulwanisa linanga kutisa cwale. Sheya naize ofeso yahae itamile kuaba lico kubabali mwabutata, ili kuli kusike kufumanwa babashwa kwa tala. Nasusuelize batu kaufela kuswalisana kubona kuli lico za batu ni lico za likomu liiswa kubabali mwabutata hahulu. Kutisa cwale mikotana ye 15 000 yama 10kg abupi bwa mbonyi iamuhenzwi kuzwelela kwaofesi ya Ngambela wanaha, mi ye 5 000 ise ifilwe kwa sicaba.

Kuekeza makapa alitapi alikana 30 000 kua 50 000 ane afilwe ase afilwe kwa sicaba kuzwala la 14 Liatamani kutisa cwale. Mambandulu alikana likiti zepeli hala ‘alikiti zene niona ase afilwe kwa sicaba. Kuekeza kwatuso kuzwelela kwa muuso, bakwamukunda nibona baneuzi mambandulu alico zalikomu alikana 3 250. Sheya naize kuaba nekulyehsizwe kipula yeñata yene inela mwasikiliti. “Kuaba neku yemi ni kulyehiswa kipula yeñata, yene tisize mezi amañata kuyubauka mwamilapo, kacwalo kufita kamikwakwa nekuli tata,” nabulezi.

 Mubusisi naize pula yende haisika kuyula buhali bwa linanga mwasikiliti, kono naelelize sicaba kusa sila milapo. Sheya nazibahalize hape kuli taba ya linzila hala kuaba lico ise italimilwe. Hala mezi sikiliti sifile 10 000 litazi ya mezi kwabatu ni limunanu. Naekelize kuli ofesi yahae ika zwelapili kuambola ni katengo kabalimi, sicaba ni baeteleli ba sizo kulika kutatulula mayemo. Nabulezi hape kuli kupota ni kunyatisisa kuka zwelapili kuezahala ili kuli kufumanwe milelo sakata yacwale ni ya kwapili ya kutatulula butata.


2021-03-29  Nuusita Ashipala

Share on social media
Bottom of a page