New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hapo o Mongua wa hitwa me koveka?

Hapo o Mongua wa hitwa me koveka?

2022-09-09  Kae Matundu-Tjiparuro

Hapo o Mongua wa hitwa me koveka?

Hapo ovitjitwa vyo ku sa o uranium mo Maheke viauta poo mbena otjiungura ihi ngunda veri morukosi uriri ro ku hoza kutja omona maa maa ikasesurwa mo?

Indjii iimwe yo zo ngendo zo vature va Maheke, nu tjinene Omongua, owo nai mbu ma ve yende ma ve penduka mo zo mbotu zouvi no vipo tjinga owo nai ava hungamwa iyo ndepe ndji hino ku tjikwa kutja yandapi.

Ondepe indji otjiungura nai tji tja uta ngunda wina tji tja hiya tjiukwa kutja otjikee ungura tjo va sesure vo uraniuma owo wina mbe hino ku tjiukwa kutja tjii hapo owo nai vauta mo kwii sesura po ngunda veri mo kwii paka tjapo eyuva rimwe veite okwii sesura tji vei munu kutja omwiiri poo indee nu mo muria wo ku tja tji ve isesura otjimariva tjao tji va hitisa mo kwii paha nganda aveutu okwii sesura ma tji kotoka.

Mape munika ayo imba ovature va Mongua oveni va hitirwa me vango tjinga owo ama vetja vee kumuna ovandu mbu ve hei mbautu no vi tjitwa peke peke mu muna oku to pora ozondjombo, tjimuna mo Kahiokaapa. Ove mbeheri ovandu mbu veno ndjiviro vawo poo imbyo vi tjitwa viao mbu ve kaondjisira mo ma turiro wawo. 

Omunao orutu rwo vatuta va Mongua o Aminuis Farmers Association (AFA) no va ture va Kahiokaapa opu va tjangerere otutuu ko Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, omeva nOmatungururiro wEhi omweze mbwa zu ko na imbwi. Pu ma ve vanga okuzuva kutja tjii hapo onganda indji nai tji ya uta no tjiungura ihi onousemba waune tjinga owo ave hiyarora oku tji tjivisiwa no ku zemburukwa otjo vandu mbe rarera no ku pendukira imbo nai pup e kayendera otjiungura ihi. Otjo harukuru nai wina tji tja uta okutuna ko ku ti kwawo tjinga nandarire nambano ape heya kutja ovinamwinyo pona paa viwombere kavitji wombere rukwao. 

Pendje na nao onganda tjingeyo ino' rukosi orunene oku poporora otjiwaøa oku yandjere otjiungura ihi. Mo ma popa inga muna oku kahongisa omitanda okuza mo rukondwa rwa Maheke mo mi hunga mbya tjama no tjiungura tjayo tjo zo ngoporo. Tjingetjo makuzu mo ka zize ina ozondando zo me kurisiro peke peke otjo ku ri tjatisa ko vature. 

 

 


2022-09-09  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media