New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Harukuru ko viwa¿a vio TjiÞiro ma ku vazewa

Harukuru ko viwa¿a vio TjiÞiro ma ku vazewa

2022-06-03  Kae Matundu-Tjiparuro

Harukuru ko viwa¿a vio TjiÞiro ma ku vazewa

Omundu mo kamwina imbo kutja omaziriro nga ya ndjerwe ko ma puriro peke peke okuza ko tjiwaøa mo ndjuwo nawina okuza ko vawonge wo zo mbuze yeve kovisire.

Mo ma puriro inga ya ri ko kutja hapo ovirumatwa vio mbazu mbia zire kEhi rOvandoitji via tjama no TjiÞiro Otjindjandja tjo 1904-1908, nu ndoovazu otjiperi hapo oveni viavio, ozondekurona zo TjiÞiro Otjindjandja, venorupa muvio poo navio no ma kotorero wavio? Kaari epuriro nda pu rukutire mo vihwa uriri tjinga na ndarire po mbongarero yo zo mbuze Omandaha mOtjomuise, ape hina pa munikire nandarire umwe ngu ma kuzu ondekurona yo TjiÞiro' Tjindjandja. 

Otupa tu tu no tjiungura  tjo ku konÿonona ovirumatwa imbi, muvio nai o 23 mbie yere okuza ko Berlina kEhi rOvandoitji okuye ku ngunda ama vi yazemisiwa ko Namibia, mu muno' nganda ya Namibia yo ma pwikiro woviune ovikuru vio ma kuruhungi, viari no mbongarero yo zo mbuze Omandaha. Oku  handjaura otjiungura tjavio ihi, mu viarwe ovingi,   mu muno' ku vi konÿonona kutja ovikwaye nu viazire pi nu via tjama vi no TjiÞiro Otjindjandja no vio ovioo uøe?

Ovazire mu mwari Esther Moombola-/Goagosesa, va raisire kutja otjiungura ihi nai oo kuuta. Nu imbi ovirumatwa o 23, oovitenga mu virwe ape 1400 mbiri mEhi rOvandoitji okuyazemisiwa nu owo okuzamba ma ve kara no ma tiasaneno kuno viwaøa vio TjiÞiro Otjindjandja. Kutja imbi o 23 mbieyere via pangurirwe vi kutjo ovio mbiasere oku yazemisiwa, vatjere kwatarewa ko tjingi tjo va kwatera va Namibia no zo mbazu zawo peke peke kutja avi harire vio mbazu imwe uriri. Ko kutja oviauøe nu harukuru mavii koveni viavo, Moombola-/Goagosesa wazirire kutja ovio tjiwaøa tja Namibia atjihe. Ko kutja ongwaye tji ma kuzu maviyazemisiwa aviri owini wehi poo woveni imbo, pa zi rirwe kutja ngunda omakotorore wavio kaye ya serurwa mo viøenge peke peke, tjimuna ozoveta poo ozonÿuvasaneno zouye otji ma vingunda ama kuzu oviyazema. 


2022-06-03  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media