New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Katima ikabelekisa mayumbelo aBukalo

Katima ikabelekisa mayumbelo aBukalo

2021-05-17  Aron Mushaukwa

Katima ikabelekisa mayumbelo aBukalo

Katengo katolopo yaKatima Mulilo kaiketezi kubelekisa mayumbelo aBukalo swalelele, kasamulaho liluko la silalanda neli kwalile sibaka samayumbelo satolopo. Likwambuyu wazwelopili yalibaka zalitolopo ni matakanyani Erastus Uutoni nazibahalize kwamukopano one ubile teñi mwa Katima Mulilo viki yefelile. Tolopo ise ingile nako yetelele isina sibaka samayumbelo amasila, kasamulaho akukwaliwa kwasibaka sakale sa mayumbelo, sene sifumaneha mabapa ni mutayi wasikolo sesi pahami saUnam, ni sikolo sa zabupangapanga saZambezi, kililuko la silalanda kasilimo sa 2018. 

Katengo katolopo nekanze kabelekisa sibaka samayumbelo isi kamulao mwalilimo zetalu zefelile, ili taba yene tisize kuli muzamaisi mwaofesi yasilalanda ayo kwala sibaka seo kamabaka amakete. Tolopo kanako yacwale ika belekisa sibaka samayumbelo sa Bukalo, libima zemashumi amane upa watolopo yaKatima Mulilo, lingambolo ni khuta ya Mafwe kuli bafumane mayumbelo ainelezi halinze lizwelapili. Mwasilimo sa 2018 katengo katolopo nekakile kashimbulula sibaka sa mayumbelo kusi isa mabaka ni miyaho ya lipisinisi, limita zebato eza myanda yemilalu kwamulaho alibulaelo la Katima Mulilo, ni siteshini sesi lekisa mafula alimotikala sa Puma. 

Katengo katolopo nihane kafilwe liñolo lakukwala sibaka samayumbelo amasila, katengo katolopo nekazwezipili kubelekisa sibaka samayumbelo isi kamulao. Kono Uutoni nazibahalize kuli tatululo ikafumanwa cwanuñu. “Neni lemusizwe kuli taba yasibaka samayumbelo amasila ika tatululwa cwanuñu, kono kanako yacwale baka sebelisa mayumbelo aBukalo,” nabulezi. Uutoni nabulezi hape kuli uka potela khuta ya Mafwe kasibili, kasepo yakuankufisa lingambolo.


2021-05-17  Aron Mushaukwa

Share on social media