New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Katjirua, Hoveka otjihorera otjiwa ko va kongorere vawo- Nganate

Katjirua, Hoveka otjihorera otjiwa ko va kongorere vawo- Nganate

2022-01-21  Kae Matundu-Tjiparuro

Katjirua, Hoveka otjihorera otjiwa ko va kongorere vawo- Nganate

Ohepero tjinene kutja ovandu OmuÞize wOvambanderu no mbara ya Tjimana mbu ve nana vehorere kuwo.

Ongooneya ya Maheke, Pijoo Nganate, matja. Eye erero way a kurire ovanane vombazu va Maheke okutara mo ndunge yo Kapare Kovanane Vombazu va Maheke. Nganate matja yari otjina optjiyandja masa Omutize wOvambanderu Gerson Katjirua no Mbara Turimuro Hoveka wo Uhonapare wombazu wa Hoveka oku hakayena no ku tara pamwe mo zo ndero zawo pamwe naimbi mbi ma vi vewanisa pendje na imbi vi vehaøa.

Ombura ndjazuko ovanane vombazu imba no vi mbumba viavio via hakayenene oku kondjisa oku ka ondjira yo kuuungura kumwe tjinene mo tjina tjo ma yandjero wehi romarisiro no ngondoroka no ma yandjero inga. Posia omakayenene inga ngamba ka ye ya kara na ngu ma ye yeye kongorere. Posia Nganate matja otjihorera otjiwa ihi tjovanane imba otjiraisiro ku kangamwa kokutja tjokutja nangwari ozombitasaneno po twinge ka za katjotjiri no zo noturoto uriri. ™Tjitwa twara omaurizemburuka wetu no masa kwiimbi ovietu pamwe ma tu yenene okutaara imbi mbitutja pamwe katuna otjina kumwe,∫ Nganate matja. 

Oongoneya nai ino ngondjero yo kapare ku ma keyeta ovanane vombazu pamwe oku hungirira no ku zengurura imbi mbi ma vi ve kenede avehe pamwe morukondua rwa Maheke. Kutja ndino veyenene okwiisako omutenge wo viungura kuye nu tji maa vekavaza kuye tjandje ovingi va tara mo. Indji ondunge yo Ngooneya okuza ko 2020 posia ombura ndjazuko airemanisiwa iyo Covid. Nai ombura indji Ongooneya otji yei tutumuna. 


2022-01-21  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media