New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kubitelelwa kwamusali yatakana kukomokisa mapokola

Kubitelelwa kwamusali yatakana kukomokisa mapokola

2022-09-26  John Muyamba

Kubitelelwa kwamusali yatakana kukomokisa mapokola

Mapokola mwasikiliti sa Kavango ya Wiko mwasilalo sa Mukwe bakatazeha kutama sifosi, kasamulaho akubitelelwa kwamusali ya takana la 5 Muimunene 2022, kanako yene sika zizwa kwamunzi waBiro. Muongaongi walitaba zabubangoki mwasikiliti Bonifatius Kanyetu naize sifosi wazibahala kono hakoni kutamiwa kanako ye, bakeñisa kuli basa swanela kufumana bupaki kabutungi pili basika tambeka taba kuyomuhulu wabazekisi bamuuso kuli anyatele liñolo lakutamiwa. “Lipatisiso liswanela kufela, kona piho yabubangoki ika lumelwa kuyomuhulu wabazekisi kuyo eza keto. Yakulubelwa kindatahe wamutose,” nekubulezi Kanyetu.

“Litaba zeama batu babatakana zakataza. Uswanela kutalima bupaki bwamubilaeli, nikubona kuli ukubukanya hande bupaki. Taba yamubilaeli nebihilwe kakulyeha mi lubasi nelu kwanisize kumuisa kuñaka wasipatela, kono kibupaki mañi bobukona kuyongiwa kasamulaho aviki? Kibupaki feela bwafasibaka sa kezahalelo bobukona kusebeliswa,” nabulezi. Piho yasipokola yene ibonwi kiNew Era ibulela kuli kalibe nabitelezwi mwamusiyo wakezalahae. “Kukulubelwa kuli yakulubelwa nabizize mubilaeli yana ni buhole bwa kutakana, amulaela kuyo eza misebezi yafandu, mi amulaela kuya kwamusiyo wamunyana hae wamushimani. Yakulubelwa amulatelela mi amulaela kulobala famumbeta mi amuhapeleza kusomana ni yena isi katumelelano. Siezwa hakoni kulumela kuli basomane bakeñisa mayemo ahae,” kubaleha piho.


2022-09-26  John Muyamba

Share on social media