New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kuituta kwa yema bakeñisa muuunda

Kuituta kwa yema bakeñisa muuunda

2021-03-08  Aron Mushaukwa

Kuituta kwa yema bakeñisa muuunda

KATIMA MULILO – Kuituta kwa sikolo sa Nankuntwe mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela kulilimanisizwe bakeñisa muunda. 

Muzamaisi swalelele wa liluko la tuto mwasikiliti sa Zambezi Jost Kawana, nanyatezi kuli kamaiso ya sikolo nekwalile sikolo bakeñisa bulofa bwa baituti ni mezi ase akeni mwa malapa amaticele. 

“Mayemo atotobezi kakuli muunda uzamaya kabubebe. Halu bulela maticele batutile mwamalapa abona sebapila mwa makilasi. Kuituta kuyemisizwe kakuli kibaituti feela basikai babataha kwa sikolo,” nabulezi.

Kawana nabulezi hape kuli mutayi wa tuto ni kamaiso ya sikiliti nebana ni kuba ni mukopano Labune kukandeka kuli kuezwa cwañi. 

Mayemo amezi mwanuka ya Lyambai nayemi fa 6.07m Labubeli, hakubapanywa ni 3.12m ñohola kalizazi leli swana. 

Buñata bwa bayahi batutisize likomu zabona kuli isa kwa mushitu. Kono babañwi basa siezi mwa minzi kakuli likolo zeñwi ni lipatelanyana lisa kwaluhile. 

Libaka zeñwi zeo kanako yacwale kuya teñi haisi ka lonji kapa mukolo ki Mpukano, Muzii, Kasika, Itomba, Nsundwa, Ivilivinzi ni Mbalasinte.


2021-03-08  Aron Mushaukwa

Share on social media