New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kulima kikwabutokwa – Schlettewein

Kulima kikwabutokwa – Schlettewein

2021-01-11  Albertina Nakale

Kulima kikwabutokwa – Schlettewein

Likwambuyu wa Njimo viki yefelile naize likezo za bulimi ni zeñwi ze zetusa balimi liswanelwa kungiwa kuba zabutokwa, nikusabalelwa kuze haniswa kueza kanako ya kusa zamayazamaya ya Covid-19. Taba yeo ilatelela lipilaelo kuzwelela kwa balimi mwa mutulo wan aha Namibia bane baibilaela kuli nako ya kuhanisa kuzamayazamaya ya 21h00 iba kutiseza hahulu fafasi. Kanako yacwale mulao wanaha kaufela ohanisa kuzamayazamaya wa Covid-19 ukala kanako ya 21h00 kuisa nako ya 04h00. 

Kono balimi babilaela kuli taba yeo iba beela kwatuko kakuli buñata bwa bona bana ni masimu amañata mi limotikala zakulimisa litokwa nako yeñata kulima. Hana kupilwe ku alabela fateñi Schlettewein naize njimo iswanelwa kutusiwa kibatu kaufela. “Hala litaba zakulima ni zeñwi zakutusa balimi, kutwisiso yaluna kikuli taba ya muhala wa njimo ya lico ingiwa kuba musebezi wa butokwa, kacwalo hakukonahala ikwanela kusa haniswa. Taba yeo ikona feela kukonahala halu fukuza butata bobu fumaneha teñi. Lwa itumela kwapula mi luswanela kusebelisa nako yelu filwe,” nabulezi. Kono nasepisize kuli ukatalima taba yeo kuli balimi balimelelwe kulima kanako ya kuhanisa kuzamayazamaya.


2021-01-11  Albertina Nakale

Share on social media