New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kusila museto kulumelelwa feela ka makadi amanca

Kusila museto kulumelelwa feela ka makadi amanca

2023-03-13  Staff Reporter

Kusila museto kulumelelwa feela ka makadi amanca

Pricilla Mukokobi

 

Likolo la Mabasi, Miseto, Silelezo ni Buiketo libulela kuli kimakadi feela amanca (IDs) abuizibahazo akonwa kusebeliswa kuya mwanaha Botswana. Kanako yacwale kalulo yeo ilumelezwi feela kwamuseto wa Mamuno/Trans-Kalahari. Sibuabui mwalikolo la mabasi Sakeus Kadhikwa nabulelezi New Era kuli zibo inze iekezeha mwalifasi, mi ma kadi abuizibahazo amanca kia ipitezi mwalinaha zefumaneha mbowela wa Afilika. “Hakutoloki kuli kakuli sekuna ni makadi abuizibahazo amanca akale hasa beleka, niona asali abutokwa,” nabulezi.

Nabulezi hape kuli makadi amanca ana ni silelezo sakata, kakuli akona kubalwa kimunshini mi kutata kueza fateni abuhata. “Hamubata kadi yabuizibahazo yenca haiba nemusweli yakale muka kupiwa kulifa masheleñi. Kono haiba kona mukwanisa lilimo ze 16, mufiwa kadi yabuizibahazo yenca,” nabulezi. 

Kadhikwa nabulezi hape kuli babasebelisa makadi abuizibahazo balumelelwa kuina mazazi amashumi amalalu mwanaha Botswana, mi hababata kuya kwalinaha zeñwi bana ni kusebelisa situpa. Naize kadi yabuizibahazo hailateha mutu ulumelezwi kukuta kubona feela taba yabihiwa kwamapokola.


2023-03-13  Staff Reporter

Share on social media