New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kutisa puo ya Siswahili kusa nyandaela

Kutisa puo ya Siswahili kusa nyandaela

2021-01-18  Aletta Shikololo

Kutisa puo ya Siswahili kusa nyandaela

Kutisa puo ya Siswahili mwalikolo kone kulibelezwi kukala unumwaha, kusa nyandaela mi muzamaisi yomuhulu wa liluko la tuto Sanet Steenakamp, ubulela kuli kutisa puo ya Siswahili hakitaba ya putako kwamuuso kanako ya cwale. 
Steenkamp nabulelezi mutayi wa likepe la babanca wa New Era, kuli mulelo wa kutahisa puo ya Afilika yezibahala hahulu mwalifasi, hausika fitezwa kwapili mi hakuna litumelelano ze nyatezwi. 

“Mulelo wa luna ni muhupulo wa luna undongwami kamaiso ya tuto yene talimilwe sinca ni kuisa mwalikolo kaufela. Halu amboli zakutisa Siswahili kanako ya cwale,” nekubulezi muzamaisi.

Mwasilimo sa 2019, katengo ka makwambuyu neka laezi liluko la tuto kutalima kolo yakutisa puo yeo mwalikolo zanaha Namibia. 
Mulelo wakutisa Siswahili mwalikolo no nanuhile hahulu mueteleli wanaha Tanzania John Magufuli amano tahisa maikuto ahae kwamuuso wanaha Namibia mwakweli ya Kandao 2019, mi naize kalulo yeo ikona kuzwisa lisitataliso hala linaha zepeli. 
Siswahili ili puo yezibahala hape ka Kiswahili kipuo yabatu babansu ni batu bamushobo wa Siswahili, mi ikaba puo ya pili yebulelwa mwa Afilika kulutiwa mwalikolo mwanaha Namibia. 

South Africa kiyeñwi yalinaha zefumaneha mwambowela wa Afilika ze silezi zetahisize Kiswahili mwalikolo.
Ñohola likopano zelwanisana ni bazamaisi babañwi baliluko la tuto, neba bilaelizwe kibuiketelo bwa katengo ka makwambuyu kutalima kutisa puo ya Kiswahili, mi buñata nebali ikaswana yaba taba ya mbwashula, mi babañwi neba elelize muuso ku ambuka mulelo wakutisa Kiswahili ni kundongwama taba yakutisa mishobo yeñwi yebulelwa mwanaha Namibia.


2021-01-18  Aletta Shikololo

Share on social media