New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likeleke liswanela kutisa sepo – Sampofu

Likeleke liswanela kutisa sepo – Sampofu

2021-02-15  Aron Mushaukwa

Likeleke liswanela kutisa sepo – Sampofu

KATIMA MULILO – Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ukupile likeleke kunga muhato ni kutusa muuso mwakubupa sicaba se sina ni likute ni lyano la simoya. 

Sampofu nabulezi manzwi awo kanako ya kulwalula siteshini sa wayalesi ya masabata (AWR) mwa Katima Mulilo viki yefelile.
Sampofu na ize kukwalula wayalesi kimuhato sakata mwa kualabela kwa kupo ya muuso, ya kutahisa zwelopili mwalitaba za bulyambombola ili kuli sicaba sa naha Namibia sifumane mañusa kabunolo.

“AWR-Namibia kutisa cwale izwezipili kutaleleza mulelo wo, kaku sebeza katata kubona kuli sicaba sa naha sifumana mañusa kaku fumana mawayalesi asilumeli,” nekubulezi Sampofu. 
Kuhatiswa kwa siteshini sa wayalesi mwasikiliti sa Zambezi ki AWR, ili mutayi wakeleke ya masabata (SDA), kutisize nombolo ya liteshini zehatisizwe kuba zeketalizohoho. 

Kasamulaho akuhatisa liteshini mwalitolopo za Otjiwarongo, Keetmanshoop, Gobabis ni Rundu. 
Sampofu ubulela kuli taba yeo ika bapala kalulo yetuna mwakutisa sepo ni kuomba omba sicaba, sihulu mwanako ya butuku bwa Covid-19. 
“Halutalima litaba kaufela zetiswa kibutuku bwa Covid-19, ili teñi nombolo ya kukubukana ifukuzwi, ni teñi buñata bana ni takazo ya kuutwa manzwi asepo niku omba omba, kitumelo yaka kuli siteshini sa AWR-Zambezi, ikaba simbule sa sepo kwa sicaba sa luna,” nekuhatelezi mubusisi wa sikiliti.

 Sampofu hape nasusuelize siteshini sa wayalesi “kupatalaza lituto zeka shenga ni kuluta likute leli lukela kwa sicaba.” Sina wayalesi hailuilwe ki katengo kaka safumani ñambekelo, nakupile hape sicaba sa Katima Mulilo kutusa siteshini, kuli sizwelepili kubateñi. 
Siteshini sa wayalesi ili sesi patalaza litaba zateñi mwa puo ya Silozi sise sikenyize babanca baketalizoho musebezi, mi bayahi ba tolopo ya Katima Mulilo bakona kuteleza kwa siteshini fa 98.2 fm.


2021-02-15  Aron Mushaukwa

Share on social media