New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likolo lisike kuhapeleza bashemi kuleka lisebeliso

Likolo lisike kuhapeleza bashemi kuleka lisebeliso

2021-03-01  Staff Reporter

Likolo lisike kuhapeleza bashemi kuleka lisebeliso

Cecilia Xavier

 

KAMANJAB – Likwambuyu watuto Anna Nghipondoka uelelize bazamaisi balikolo kuambuka kulumela mukoloko wa zeswanela kulekiwa kwa bashemi. Ubulela kuli kukupa bashemi kuli baleke lisebeliso iswanela kuba taba ya mafelelezo, mi likolo lina ni kulika linzila kaufela. Nghipondoka natiiselize kuli kuleleka baituti bakeñisa kusa leka lisebeliso kukona kutisa lipilaelo zemaswe kwa bashemi ni baituti, mi naize mwalilimo zepeli zefelile masheleñi akuleka lisebeliso naliteñi. “Unumwaha ni ñohola masheleñi nafilwe, kono ni lemuhile kuli mwendi nalyehezi kwaofesi yetuna kapa mwaliofesi za likiliti, kono likolo halileki lisebeliso,” nekubulezi likwambuyu hana potezi sikolo sa Kamanjab mwasikiliti sa Kunene.

Naize kacwalo likolo lilumela mukoloko wazena ni kulekiwa, bakeñisa kuli masheleñi hayo. Naize nihaike masheleñi haki amañata, kakuli hakusa fiwa muituti ni muituti. Nabulezi hape kuli bashemi basike kuhapelezwa kuleka zetokwahala. Kono nabulezi hape kuli hakutoloki kuli bashemi bapute mazoho. “Hani zibi ze ezahala mwasikiliti sa Kunene, kono hakuna bashemi babaswanela kuamuhela mukoloko wazena ni kulekiwa kuzwa kachenu. Musike ni kamuta kulumela mukoloko, haiba mukoloko ufiwa kuli batuse kakulata, ufiwe kasamulaho ofesi ya sikiliti iezize moikonela kaufela kuleka zetokwahala,” nekubulezi likwambuyu. 


2021-03-01  Staff Reporter

Share on social media