New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Liluko la makete likutiseza baoki ba278 famusebezi

Liluko la makete likutiseza baoki ba278 famusebezi

2022-02-21  Staff Reporter

Liluko la makete likutiseza baoki ba278 famusebezi

Chelva Wells

 

Liluko la makete likutiselize baoki ba278 banese bapumuzi famusebezi swalelele, kanako yelikana likweli zetalu kuisa kuzesilezi, kakuba kalulo yakualabela kwabutuku bwa Covid-19. 

Mwangambolo ni mutayi wamakande waNampa muzamaisi yomuhulu waliluko Ben Nangombe naize liluko neli kalile silimo sa 2020 kukutiseza baoki famusebezi, mi natolokile kuli mañolo abona acafazwa nako kaufela. 

“Liluko likutiselize famusebezi baoki banese bapumuzi babali mwatasa lilimo ze67. Kabaka lakuli bamwakozi kwakuyambula butuku babeiwa buhule nimawodi ababakula butuku bwa Covid-19, mi basebeliswa kwakupenda. Mi hape batusa kuluta babanca famusebezi,” natolokile.

Nangombe naize baoki bao balukela kufiwa lituwelo zefiwa baoki babañozwi, ili zemwahala N$18 000 kuisa N$26 000, mi baoki babañolisizwe bafumana N$10 000 kuisa mwa N$15 000. 

Liswanelo zeñwi kimazazi akupumula mutu hakula, halatehelwa wahabo, kapa habata feela kupumula, masheleñi anzila ni masheleñi amaino. 

Anitha Hummel, muoki yañolisizwe yanasa pumuzi famusebezi mi sabelekile lilimo ze38, nabulelezi Nampa kuli hana bizizwe kilikolo nasika zinyazinya kuto tusa.

 “Baoki bamazazi aa habana ciseho sina mone bainezi bapili. Habana nako yakutokomela bakuli. Batu bane bakalile musebezi wabuoki mwanako yaka nebanga bakuli kuba babutokwa, mi nebasebeza katata kubona kuli bakuli baikutwa hande. Kona hane nikutile mi nikazwelapili kukuta haiba inge ni tokwiwa,” nabulezi. 

Hummel naize buoki kipizo, nikuli batu bababeleka teñi baswanela kunga nako yabona kukumalela kwamusebezi sihulu mwanako yetata ye.


2022-02-21  Staff Reporter

Share on social media