New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Limembala lika kandeka hala kauhano yebunolo

Limembala lika kandeka hala kauhano yebunolo

2021-02-22  Maria Amakali

Limembala lika kandeka hala kauhano yebunolo

Mulao olibelezwi ili oka lumelela babanyalani kukauhana habunolo, kusina kutisa bupaki bwa bubuki ni bupumi kuli kauhano inyatelwe, uka kandekiwa Mwandu Yamulao mwakweli ya Sikulu.

Haiba mulao inge unyatelwa likhuta zalikiliti lika fiwa maata akutalima litaba za kauhano, ili taba yeka nolofaza kauhano.
Muyemeli wa kwamukunda yana salati kuzibwa, nabulelezi New Era kuli kanako yacwale bababata kauhano balifa mali amwahala N$15 000 kuisa N$30 000, kuli manyalo abona ashandaulwe. 

Fokuñwi mane bakona kulifa N$100 000 haiba basebelisa muyemeli wa kwamukunda. 
Sibuabui wa mulao Simon Idipo naize batu bamyanda isilezi kabamashumi aketalizoho kabalobapeli, mwasilimo sa 2019/2020 nebakupile kuli manyalo abona ashandaulwe.

“Haku konahali kuli kube ni tifo ya kauhano ye likanelezi, kakuli likauhano za shelana. 
Tifo ikona kuba mwahala N$15 000 ni N$30 000, kuitingile nako yengiwa. 
Hakutalimwa mulao wa silimo sa 1990 obasebelisa bayemeli bakwamukunda,” nekutolokile Idipo. 
Lipatisiso za New Era libonisa kuli mabaka alikauhano ki kufola kwalilato, bubuki, bupumi nikuhanela liswanelo zamanyalo. 
Mabaka amañwi kimifilifili mwasibaka ni butata bwa masheleñi. 

Litaba za likauhano lizwelapili kupahama mi Khuta Yepahami ya Oshakati mwasilimo sa 2019/2020 netalimile libata ze 2 830. Nihakulicwalo manyalo ni ona asweli kuekezeha, mi liluko la mabasi kuzwa Sope kutisa Njimwana 2020 neli ñozi manyalo alikana 3 726.


2021-02-22  Maria Amakali

Share on social media