New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Linziye liyo esha mwa Oshikoto

Linziye liyo esha mwa Oshikoto

2021-04-19  Obrien Simasiku

Linziye liyo esha mwa Oshikoto

OMUTHIYA – Sikutu sa linziye zetuta nesilo esha mwasilalanda sa Eengodi mwasikiliti sa Oshikoto Labulalu. Linziye nelibonwi kwa minzi ya Ohayiyanda ni Olumbilo, kone libihilwe kuli neli  izo pumula busihu nikuzwelapili kuliba libaka za Ominghono, Okambuwa ni Oshalongo. Mubusisi wa sikiliti sa Oshikoto Penda ya Ndakolo naize lipiho zene filwe kuzwelela kwa lilalo zeshelashelana, libonisa kuli hakuna sinyehelo yetuna kwamasimu, kono nasusuelize sicaba kuina maefe-efe.  Muyemeli wa silalanda Protasius Neshuku naize banuha kuli linziye neli zwelela kwa Kavango ya Upa ni Wiko. Mi nasika linungahanya kuze sweli kutisa butata mwa masimu mwasikiliti sa Ohangwe ni tolopo ya Omuthiya. 

“Kasibili hanisikaya kwalibaka zetaselizwe, kono nilemusizwe kuli linziye litisa sinyehelo yetuna mwamasimu, nihaike batu basweli kukwanisa kuli leleka,” nekubulezi Neshuku. “Nibulezi ni babeleki kuzwelela kwaliluko la njimo, kono neni bulelezwi kuli nebasakwanisi kutaha kwanu, kakuli neba sapatehile kualabela kwataba yeswana mwasikiliti sa Omusati,” nekubulezi muyemeli. “Lubulezi ni bamulao, mi luna ni sepo yakuli kakusasa habafita bakona kuli faela, pili lisika zuha kale ni kuikela, kakuli kutata kuli faela halinze lifufa,” nekubulezi muyemeli wa silalanda sa Omuthiya Samuel Shivute.

Sibuabui wa liluko la njimo Jona Musheko, naize basapatehile kueza piho hala lisinyehelo zebile teñi. “Lusweli kuamuhela lipiho zeñata kuzwelela kwalilalo zeshelana, kacwalo lupatehile kuli lufe piho sakata, ili kuli lubone mwakuezeza. Taba yeo ingelezi ni mihato yene ingilwe kulwanisa linziye mwa likiliti za Kavango ni Zambezi,” nekubulezi Musheko. Labune linziye nelibonwi lilibile kwaminzi yeli bukaufi ni tolopo ya Omuthiya. Linziye litisize butata mwasikiliti sa Ohangwena, kuzwa Lasunda viki yefelile, mi Labubeli neli ilo esha mwa Omusati. Hakuzibahali kapa ki linziye zeswana kapa zashutana.


2021-04-19  Obrien Simasiku

Share on social media