New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mafelo amukiti wapaseka ashimba balishumi

Mafelo amukiti wapaseka ashimba balishumi

2024-04-08  Victoria Immanuel

Mafelo amukiti wapaseka ashimba balishumi

Batu balishumi neba timezi mwalikozi za fa mukwakwa kwamafelo aviki amukiti wa paseka. Mwa nako yeswana ñohola, ofesi yebona za likozi za fa mukwakwa (MVA) nebihile likozi zemashumi amalalu kazeketalizo, mone kutimezi ba ketalizoho ni kuholofala ba 106. 

Sibuabui wa MVA Kaume Itumba, naize batu balishumi neba bihilwe kuli neba timezi mwa likozi za famukwakwa mwa naha kaufela, kuzwa la 24 kuisa la 31 Lyatamanyi unumwaha.

Nabulezi hape kuli nekubihilwe likozi zemashumi asilezi mwanako yeswana ni likolofalo ze 113. “Kaku alabela kwalipiho zeo, ba ba beleka hamoho kutahisa silelezo ya famukwakwa ne ba bile ni miseco ya famukwakwa kulika kufukuza mafu kanako ya mukiti wa paseka,” nabulezi. 

Kozi yene zibahalile hahulu ne ezahezi Labutanu, 29 Lyatamanyi, libima ze 67 mutulo wa Otjiwarongo. Batu ba ba beli, Kandali Kambonde walilimo zeketalizoho ni Johannes Jogeni Nakale walilimo zemashumi amalalu kazene, neba timezi kasamulaho mbasinyana nekile ya pindumuka, kulatelela kupazuha kwa liwili la kwamulaho.

“Kuluwa motikala kuzamaelela ni pabalelo yateñi hamukwaeza fa mikwakwa ya sicaba. Mubone kuli mawili amina amwa mayemo sakata musikanga kale musipili,”na elelize.

Naize fa ni fa, ba ba bona za famukwakwa bafumana limotikala zesa swaneli kumata fa mukwakwa, mi hañata bakwaezi baziba kuli motikala ina ni butata kono baicanganisa. 

Mikwa ye cwalo haitisi feela kozi ku ba ba cwalo, kono ni kwa bakwaezi babañwi. “Kutatuba motikala ki kwabutokwa kubona kuli ya swanela fa mukwakwa,” na ekelize. Na ize kutatuba motikala ki kwa butokwa kakuli kutusa kubukeleza bupilo bwa batu.


2024-04-08  Victoria Immanuel

Share on social media