New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / MET naUnam ya patulula olabola koomilliona N$2.55

MET naUnam ya patulula olabola koomilliona N$2.55

2021-12-01  Victoria Kaapanda

MET naUnam ya patulula olabola koomilliona N$2.55

Uuministeli womidhingoloko nomatalelepo opamwe noshiputundhilo shopombanda oUniversity of Namibia (Unam) oya patulula olabola yongushu yoomilliona N$2.55.

Olabolatoli ndjoka oya patululwa pambelewa oshiwike shika, poUnam moWindhoek

Minista gomindhingoloko nomatalelepo Pohamba Shifeta okwa ti, shoka okwa li sha ningwa metsokumwe ndyoka lya li lya shayina okupitila moproyeka Nilaleg.

“Ndika endhindhiliko lyokutseyitha uukuume  oshowo elongelo kumwe lyi li pokati kuuministeli womindhingoloko oshowo oshiputudhilo shika shaUnam,” ta fatulula ngaaka.

Shifeta okwa ti, olabola ndjoka otayi ka ulika wo iilonga yuuministei tau longo okunkondopaleka omauvaneko wa ningi poompito dha yooloka, okusimenekwa oshowo okukwashilipaleka omauvaneko guuministeli.

“Olabola oya simana okukala yi li popepi naamboka haye yi longitha, okushonopaleka ethimbo, oshimaliwa hashi longithwa okutumwa kiilongo yokondje, opo ya mone omayamukulo gontumba,” ta popi ngaaka.

Ta ti, otayi ka kwathela okugandja iizemo yootutsa  yi monike mbala. “Ootutsa dhimwe odha kala tadhi tumwa ngaashi koSouth Afriica, shoka hashi kwata ethimbo dhi galuke, oshowo oshimaliwa oshindji okufuta,” ta fatulula ngaaka.

Minista okwa ti, olabola ndjoka otayi ka longithwa natango kaalongwa ye li 10, mboka ya li ya yambidhidhwa noshimaliwa kuuministeli, okupitila moproyeka yoNilaleg.

“Otayi ka longithwa wo natango iilonga ayihe tayi ka pumbwa eyambidhidho lyolabola, mewiliko lyuuministeli womindhingoloko,” ta fatulula ngaaka.

Pohamba ta ti, Namibia okwa itula mo mokuyambindhidhwa oshowo okulwitha omaupyakandhi taga shunitha monima shoka shi na okuyitha oshilongo komeho, moompito dha yooloka.


2021-12-01  Victoria Kaapanda

Share on social media