New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mikwakwa ya Katima Mulilo ika lukiswa

Mikwakwa ya Katima Mulilo ika lukiswa

2023-03-20  Correspondent

Mikwakwa ya Katima Mulilo ika lukiswa

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO – Katengo kakabona zamitelo ya mikwakwa (RFA) kakeni mwatumelelano ni katengo katolopo ya Katima Mulilo, kulukisa mikwakwa ya Sam Nujoma ni Hage Geingob mwa tolopo. Muzamaisi wakatengo ka (RFA) Ali Ipinge naize mikwakwa yemibeli itokwa kulundululwa, mi katengo kahae kakatusa kueza cwalo. “Lubata kubona kuli masheleñi aluna atisa miselo yeminde, kakuya katumelelano, ili kuli bababelekisa mikwakwa bafumana mikwakwa sakata hakutalimwa mutelo obafa kwa katengo,” nabulezi.

Muzamaisi wakatengo ka mikwakwa (RA) Conrad Lutombi mwamanzwi ahae naize ngambolo yabona ni katengo katolopo ise ili famayemo apahami. “Kaswalisano ni katengo ka RFA luka bona kuli tumelelano yeo ya nyatelwa ni kutalelezwa kapilipili. Lulemuhile hape kuli kubanga ni mubamba kwamutano wakubeya limotikala fasikala kunungahanya museto. 

Kacwalo lusweli kutalima kupo yakatengo katolopo kubeya mamonyi afamukwa fo ulobela mukwakwa wa Sam Nujoma. Lukayaha mukwakwa wamibamba yemibeli fatuko ni mutano wakubea limotikala fasikala kuli lufukuze taba ya mibamba yemitelele. Kuswanisa kufelile, mi kuyaha kukakala cwanuñu,” nekubulezi Lutombi.

Muzamaisi wakatengo katolopo ya Katima Mulilo Raphael Liswaniso naize batalima linzila zeñwi zakuyaha mikwakwa mwatolopo, ili yengelezi cwalo ni kusebelisa matina. “Luezize lipatisiso mwalibaka zaluna, mi lufumani kuli matina akona kunga lilimo zemashumi amalalu. Kalulo yeo ika fukuza taba yakulundulula,” nabulezi. Purojekiti yapili kuyala matina mwamukwakwa ika ezizwa mwa mukwakwa wa Lifasi. “Kwakutula kwamakalo haumu yaha mukwakwa, kono kucipile hamukala kulundulula,” nekubulezi Liswaniso.


2023-03-20  Correspondent

Share on social media