New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mikwakwa yesinyehile itiswa ki kokoto yambwashula

Mikwakwa yesinyehile itiswa ki kokoto yambwashula

2021-02-22  Aron Mushaukwa

Mikwakwa yesinyehile itiswa ki kokoto yambwashula

KATIMA MULILO – Muzamaisi wa tolopo ya Katima Mulilo Raphael Liswaniso, ubulela kuli mikwa yesinyehile mwatolopo itiswa kikusaba ni buwelekeshe kapa kokoto sakata mwasikiliti.
Kacwalo kokoto ya sileze yesebeliswa kuyaha mikwakwa ikukiswa habunolo nako yalitabula. Liswaniso nabulezi zeo kanako ya mukopano wa bayemeli batolopo ni sikiliti viki yefelile. 

Bayahi batolopo ya Katima Mulilo bazwelapili kunyaza katengo katolopo kakupalelwa kulukisa mikwakwa, ili yesinyehanga sihulu nako ya litabula.
Muzamaisi wa tolopo ya Katima Mulilo naize mikwakwa ika lukiswa kasamulaho alitabula, mi ngambolo isweli kuezahala kuli bafumane kokoto sakata mwanaha Zambia. 

“Halutalima silikani saluna ni tolopo ya Sesheke ni tumelelano yelusweli, kukaba bunolo kufumana kokoto kwamusima ofumaneha teñi. Kwa Liselo hakusana kokoto sakata. Sina hamubona nelu likile kubeya kokoto mwa komponi ya New NHE mi limotikala neli kakatela, bakeñisa mayemo akokoto yelusweli,” nekutolokile Liswaniso. 

Muzamaisi wa Katima Mulilo nafitisize tabo yahae mwakuyahiwa kwamikwakwa mwakomponi ya Choto ili yesebato feela. 
Hamoho cwalo ni kuyahiwa kwamukwakwa wa Katima Mulilo-Mafuta koku kalile.


2021-02-22  Aron Mushaukwa

Share on social media