New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Misumo yakalulo yamakete yalumbiwa

Misumo yakalulo yamakete yalumbiwa

2022-05-23  Staff Reporter

Misumo yakalulo yamakete yalumbiwa

Rose-Mary Haufiki

 

Mutaeki wasikolo sa International University of Management (IUM) David Namwandi, ulemuhile kuli baoki kibona musumo wamakete, mi butokwa bwabona habukonwi kutaluswa kakutala. Nabulezi zeo kanako yakufa mishukwe kwa baoki kwa mutayi omutuna wasikolo sa IUM mwa Windoko. “Sina habafitelela licika la babeleki bamakete, kibabutokwa mwakubona kuli pono yamakete mwalifasi lote yapetwa,” nabulezi. Naelelize baoki kulemuha musebezi tuna wabona ni kubona kuli bababalela liswanelo zabakuli nako kaufela. 

“Musebezi ufilwe mwamazoho amina kubona kuli liswanelo zabakuli zalatelelwa nako kaufela,” nasusuelize. Nalemuhile liswanelo zabaoki kono naize likona feela kutalelezwa habapeta musebezi wabona. “Muswanezi kulemuha kuli, muba ni buikalabelo hala ze mueza. Kuloba liswanelo zabutu ikona kutisa butata kwabakuli,” nabulezi. Kukala lituto zepahami zabuoki halikala mwasilimo sa 2017 kwasikolo sa IUM, baoki ba163 sebafilwe mishukwe. Unumwaha ba 42 nebafilwe mishukwe, teñi kufumaneha feela baana bababeli.


2022-05-23  Staff Reporter

Share on social media