New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mubakweli likwambuyu unyaza baeteleli baZambezi

Mubakweli likwambuyu unyaza baeteleli baZambezi

2022-10-17  Staff Reporter

Mubakweli likwambuyu unyaza baeteleli baZambezi

Marythar Kambinda

 

Mubakweli likwambu wazwelopili yalibaka zalitolopo ni matakanyani Nathalia /Goagoses, naswabisisizwe kikubasiyo kwabaeteleli basikiliti sa Zambezi, kwamukopano wakuikambota Labulalu mwa Katima Mulilo. Kasamulaho bayemeli balilalanda basupile, bayemeli babane bakatengo katolopo ya Katima Mulilo ni baeteleli basizo babalalu, nebatondahezi kwamukopano. 

“Niswabile hahulu kuli kwamukopano wabutokwa oswanasina wo, buñata bwa batu bane baswanela kubateñi habayo,” nekubulezi /Goagoses. Mubakweli likwambuyu naize mukopano no ezizwe kuto ambola lika zabutokwa kuamana nikamaiso mwasikiliti.

Kacwalo neli taba yabutokwa kuli baeteleli babe teñi. Mukopano no ezahezi mwatasa mutomo otwi: ‘Kutiiseza sebelisano yende mwahala bayemeli ni babeleki mwaliofesi zalikiliti ni litolopo.’ Likwambuyu naize ulemuha kuli tutengo twalikiliti ni litolopo totuñwi tubelekile nako yetelele kusina baikalabeli basikwama. Nabilaelizwe hape kikuekezeha kwalikomano mwahala babeleki ni bayemeli, ili kalulo yana ize ifofaza zwelopili. 

“Likolo hamoho cwalo ni sicaba zazieleha, kamaiso ni bayemeli babafa lisepiso habaitwanisa, kuiteela tutwa ni kuililimanisa famusebezi,” nekubulezi
/Goagoses.

Naize kikalibaka leo likolo neli bile ni mulelo wakueza mikopano kuikopanya ni likilitu zelishumi kazene ni milonganyana yemashumi aketalizoho kayesupile, kuikambota hala nzila sakata mwakutahisa zwelopili mwanaha. Nabulezi hape kuli kuitwanisa mwaliofesi kuswanela kunyaziwa, mi kusebeza katundamo kuswanela kuhuliswa. 

Naelelize hape baeteleli kuikambota kamo bakona kususuezana ni kusebeza kakozo. Mukopano hape nolela kuambola litaba zamasheleñi, ili zeama bazamaisi bamilonga ni milonganyana babaswanela kutahisa lipiho zasebeliso yamasheleñi zesanyazahali kwatutengo.


2022-10-17  Staff Reporter

Share on social media