New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mubusisi ufa mamela hala litatubo zabuhata

Mubusisi ufa mamela hala litatubo zabuhata

2021-01-18  John Muyamba

Mubusisi ufa mamela hala litatubo zabuhata

Mubusisi wa sikiliiti sa Zambezi Lawrencew Sampofu naize bayahi basike kufofaza milelo ya muuso yakutibela butuku mwa Covid-19 mwanaha. Mubusisi naize muyahi ni muyahi una ni tukelo ya kutusa bamulao kutibela butuku. Mubusisi nanyazize baana balipisinisi mwasikiliti bane babihilwe kuli neba hatisa litatubo zabuhata zabutuku bwa Covid-19. Babanyazwa ili bababeli bana banaha Zimbabwe nebatamilwe mwa Katima Mulilo. Bubeli bazamaisa sintolo sesi hatisa mwa Katima Mulillo. Yomuñwi wabulalu ili mubeleki kwasipatela sa Katima Mulilo nasika tamiwa kale. Nebanyazizwe kakuloba mulao obona zamakete asicaba ni silalanda walilimo sa 2015.

“Kwa komokisa ku utwa litaba zecwalo inge liezahala, batu haba tokomeli, lubulela za butuku bwa Covid-19 ili butuku bobu maswe, mi batu babañwi babata kusebelisa kolo yeo. Kitaba ye swabisa mi nainyaza hahulu,” nekubulezi Sampofu. “Batu bana ni ku utwisisa kuli butuku bo butiselize mi kaufela luna luswanela kutusa kapa kuba ni kabelo mwatwaniso ya Covid-19. Lubata kuzibisa batu baluna kuli basike kulwanisa mañusa awo, kaufela luna luswanela kulatelela milao yefilwe kuamana ni Covid-19,” nabulezi. Sampofu nakupile bayahi basikiliti sa Zambezi kubiha lika zeswana sina zeo zesika lumelelwa.

“Lukupa hahulu batu baluna kuambuka litaba zecwalo, kapa kibana ba Zimbabwe kapa Namibia, lubata kuli lika kaufela lizamae hande mwatwaniso ya butuku,” nabulezi. “Taba yeswabisa kiya kulekisa litaba zabuhata, haukoni kuziba kana bakwaezi bao kapa bazamai babasebelisa lipiho zeo kuya mwamisipili bana ni butuku bwa COvid-19 kapa awa, baka hasanya butuku kaufela kobakaya, ikaba muhala wabatu babahasanya, kitaba yemaswe,” nabulezi. Lipiho za mapokola mwasikiliti sa Zambezi libulela kuli baana bababeli neba kulubelwa kuli nebafa batu lipiho zabuhata kuli baye mwamisipili. “neku fumanwi hape kuli babanyazwa bakwaluzi sintolo sesi hatisa basina mapampili aba lumelela kueza cwalo,” kubulela piho ya sipokola.
 


2021-01-18  John Muyamba

Share on social media