New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mugendesi ngesefa, munendi kavavakwete siruwo oso mundiro kuna kupya

Mugendesi ngesefa, munendi kavavakwete siruwo oso mundiro kuna kupya

2021-07-22  Eveline de Klerk

Mugendesi ngesefa, munendi kavavakwete siruwo oso mundiro kuna kupya

WalvisBay - Siruwo nye oso wokudimisa mundiro awo kuna kukondja kudimisa mundiro, kaguhwikire evango lya Magic Discounters zakara moBaye, mugendesi sitora, Martin Cordier ntani munwendi Giandre Cordier kavavakwete ntani nokuvafutisa. 

Awo kavakere negano lyokukara asi kapi vana kugava mpito kovaporosi vagenderere vayadimise mundiro ogo. Awo kava konderere vaporosi asi vahataguruka vaze kevango oku kuna kupya mundiro. Giandre kakere ana hingire konontere donzira kooko vana tura asi vapitireko vaporosi kumwe noguhwe vana kukondere asi vaporosi vahagwanasi mpito. Mokukwama nkarapamwe mpitisili gwawo, Ileni Shapumba, Giandre, ogu kakere asi kapi kadwere Yuma yonkumatere, nage gumwe nye ogu kakere asi kuna kuhwilira mevango olyo vanasilike asi ngano vaporosi velike wokuhwiliramo. “ Morwa mukarop nye gwangoso, vaporosi yipo nye kavarugene yavatumbukira npokumugusa pevango olyo. Makura oguhwe nawo tavapatukirepo negano asi tavapopere munwawo, makura age yipo nye kazundwire muporosi,’’ yimo ngoso ana kutanta Shapumba. 

Mukukwama nye mafano, awo kuna kumoneka asi kuna kuvakwama vaporosi ntazimwe, omu kavavarondekere mehauto lyovaporosi nokuvatura moyipandeko. Mokukwama Shapumba, vetagona zovaporosi 16, kwapulisira vaporosi varugane ngoso pevango olyo yina kuhorokera makura awo vatwikire nosirugana sawo pwahana matanganeso nkenye. ‘’ eyi kayikere hena nostambo asi vahepa kusikisamo veta nomalikwamo nagenye mokukebverera nkarapamwe kosimpagwa nkenye sokuvhura kuhoroka posiruwo oso. Age kahundilire vatungimo asi vahepa kusikisamo veta nokuzikwama yipo vakare momuwa. Awo kapi ava pulisire nkenye muntu tupu aze pevango olyo vana silike vahana kulitumbura vene asi yiwo lye. 

Posiruwo sooso, navenye Martin ntani Giandre kavakamonekere kompanguro awo kavakavapangwire morwa kuzonagwisa sirugana sovaporosi unene pevango olyo vana silike. Navenye kavafutire N$2000 vapwage monomango dovaporosi.


2021-07-22  Eveline de Klerk

Share on social media