New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muinasipula wakatengo ushaela swalisano sakata

Muinasipula wakatengo ushaela swalisano sakata

2023-06-05  Albertina Nakale

Muinasipula wakatengo ushaela swalisano sakata

KATIMA MULILO – Muinasipula wakatengo kasikiliti sa Zambezi ili yana ketilwe hape Matengu Simushi, nasusuelize bayemeli kayena bakatengo kasikiliti kuambuka kuitwanisa ni kundongwama kuzwisezapata sikiliti. “Nibata kuitumela kube nibeleka nibona kwakuniketa hape. Bubeile sepo yamina kuna kon hamu niketile hape. Hakusina swalisano, sikiliti se hasina kuzwelapili. Mwasilimo sa 2020, neni ize luswalisane. Haluseza mambala, hakuna kuba ni zwelopili mwasikiliti se,” Simushi nabulezi mwa manzwi ahae aku amuhela situlo.

Simushi ili muyemeli wasilalanda sa Katima ya Matakanyani, nakutiselizwe fasitulo Labubeli, ni limembala zeñwi mwakatengo kakamaiso. Bakaba mwaofesi lilimo zepeli ni licika, mi bakona kukutisezwa kakuya kamulao wabu 109 (3) wa Mutomopuso wa Namibia. Muyemeli wasilalanda sa Judea Lyabboloma Hmprey Divai nasika kautisezwa fasitulo, mi nayolilwe kimuyemeli wasilalanda sa Linyanti Ivan Kabunga, ya kasebeza ni Bernard Sisamu kuba limembala zakatengo kakamaiso.

Limembala feela kimuyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando, muyemeli wa Kongola Bennety Busihu, muyemeli wa Sibbinda Mickey Lukaezi ni muyemeli wa Ktima ya tolopo Kennedy Simasiku. Simushi yana ketilwe la pili kuba muinasipula wakatengo sikiliti mwa Ñulule 2020, naitamile kubeleka ni bayemeli babañwi kusa bilaezi kopano yeba yemela.

 “Halu inzi mo, hakuna zakuli yo uzwa kwa kopano ye. Lu nto iliñwi. Lusebelize lilimo zepeli ni licika, mi lwazibana handende. Hakuna yakona kuzwa kwande kuto lueleza, lundongwame zwelopili. Kuna ni mapurojekiti amañata aluna ni kuzwisezapata, mi halukoni kwzwisezapata haiba halusebezi hamoho.”

Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, ni yena nahatelezi za swalisano ni nafile mamela kwabayemeli kusa kandeka mikopano yakatengo mwamanwelo abucwala. Kono naba elelize kundongwama kulwanisa tala ni kutokwa misebezi mwahala babanca ni basali. Musebeze ni sicaba, kamaiso yanaha itekezi kuteleza kwa litokwahalo zamina. Muna ni kuteleza kwa sicaba, sekusiyezi feela lilimo zepeli,” neku elelize Sampofu.


2023-06-05  Albertina Nakale

Share on social media