New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mulimi ulatehelwa lipuli ze 43 kwalitau

Mulimi ulatehelwa lipuli ze 43 kwalitau

2022-12-05  Staff Reporter

Mulimi ulatehelwa lipuli ze 43 kwalitau

Mubihi waMutende

 

Mulimi mabapa ni Khorixas mwasikiliti sa Kunene nalatehezwi kilipuli zemashumi amane kazetalu, kasamulaho litau lipunya mulaka Labutanu viki yefelile. “Nifilikani! Nilatehezwi lipuli ze 43 mwabusihu bulibuñwi. Kitaba yemaswe, ikona kuba zateko yelikana N$60 000,” nekubulezi munamuhulu Henry Mapanga walilimo ze 69, yafumaneha mabapa ni Palmwag. Ili sibaka sesi hapa bapoti mutulo wanaha Namibia. Sifumaneha mwasikiliti sa Kunene, mwamubu wamaDamara, mwahala Swakopmund nisibaka sapukelezo yalifolofolo sa Etosha.

Kwa Palmwag kufumaneha libakanyana zapukelezo yalifolofolo zecwale kaTorra, Sesfontein ni Ananbeb teñi lisinyehelo zalimunanu libile teñi mwala 2017 ni 2018. Kuzwa nako yeo kuyaha milaka molisakoni kukena litau kutusize kufukuza lisinyehelo. Naize nalizelizwe kimubeleki wahae Labutanu kumuzibisakuli  litau zetalu nelikeni mwamulaka nikubulaya lipuli zahae. Macaziba kuzwelela kampani ya Chamber of Environment nebaize mulaka osakenwi kilitau nopalezwi kanako yeo, kakuli litau neli pumile waya yakwahalimu halitula lukwakwa. “Mwalikezahalo zecwalo, likaze zetuna likona kubulaya limunanu kaufela mwamulaka. Kisinyehelo yetuna kumulimi, ili musupali.”


2022-12-05  Staff Reporter

Share on social media