New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mundiro gompire simpe kapi guna dimi monofarama daRehoboth

Mundiro gompire simpe kapi guna dimi monofarama daRehoboth

2022-09-22  Staff Reporter

Mundiro gompire simpe kapi guna dimi monofarama daRehoboth

Anchua Naruseb

 

Mundiro gompire ogu kagukere taguzonagura nofarama dakundurukida Rehoboth konyara ngesi sivike simpe ngesi kapi vanagudimisilire nawa nawa. Munasipundi gondango doropa zaRehoboth Amanda Groenwaldt nkera katente kositenguko katentye asi, ‘’Ame kuna gwana mbudi asi mundiro kutunda koBanhoff [upumezuva wodoropa] guna tameke hena. Mbudi ezi kagwene Groenwaldt kazitundire kovatungimo modoropa zaRehoboth, Bobby Mouton ogu kamwene asi mundiro kuna kutwera unene poyuiha yono vili 12h00, momandaha. 

Mundiro kagutamekere moutatu, 14 Sitarara sikandio sokuhova, omu kaguzonagwire mavango gokusika ko 22 000 hectares gakara asi gokulisira ntani kumwe nokuremeka vantu vavali, gumwe gwawo kuna kara mukurona godoropa zaRehoboth Enrico Junius ntani Quinton Diergaardt. Awo navenye kavavadukisilire kosipangero saTygerberg somo Cape Town, mosirongo saSouth Afrika. Kwato hena vana nyandamo morwa mundiro kutunda opo, yimo ana kutanta Groenwaldt, Junius naDiergaardt kuna kuvatanta asi kuna kara momupindu gomuwa. Mpire kavazikonderere, omu kavaruganesere mema, kavagusire mo Tsumis Park ntani mo Banhoff omu kavakeverere asi mundiro gwahalihana unene hena. Nye nampili ngoso, vanafarama wopaumwene, novantu wokulikarera, ntani wokuvatera nye kudimisa mundiro ngwendi vakwayita, vaporosi, mundiro yiyo nye kavagudimisire. Wokulizambera wokutunda modoropa, vanafarama wonofarama odo, vadimisi mundiro womoSitata ntani wokutunda koMariental yiwo vamwe kavakere tavadimisa mundiro ogu. 


2022-09-22  Staff Reporter

Share on social media