New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Mungendenge wakulundula Covid-19 ufita matakanyani

Mungendenge wakulundula Covid-19 ufita matakanyani

2021-11-29  Staff Reporter

Mungendenge wakulundula Covid-19 ufita matakanyani
Top of a Page

Marythar Kambinda

 

Katima Mulilo – Mungendenge wakulundula butuku bwa Covid-19 one ukalile la 27 Yenda 2021 mwa Katima Mulilo, kikale uyo fita kwalilalanda zeñwi mwasikiliti. 

Mungendenge oetelezwi kililuko la lizibiso ni zwelopili yakuikambota, kaswalisano ni liluko la makete ni pabalelo yasicaba, ulela kupenda batu babalikana 65 000 mwasikiliti sa Zambezi, pili mafelo aÑulule asika fita kale. Sikwata sa baoki kuzwelela kwaliluko la lizibiso ni liluko la makete sisweli kupotela lilalanda kutisa lisebelezo mabapa ni sicaba babatokwa mipendo ya Covid-19, kuluta sicaba kuamana ni Covid-19 nikuli iambukela cwañi.

Sikwata hape sisweli kutalima mayemo amali mwamubili, kubao babatokwa kuziba makete abona pili basika pendiwa kale. Kubonahalile kalabelo yende mwanako yamungendenge, mi viki yefelile Labubeli batu bamashumi amabeli kabasupile nebailo pendiwa mupendo waJohnson ni Johnson, mi bamashumi amalalu kabasupile nebailo pendiwa mupendo waSinopharm ni J & j kwa Kongola Labulalu. “Nitabile hahulu kuamuhela mupendo waCovid-19, kakuli Covid-19 iteñi. 

Kacwalo, kikwabutokwa kuli kaufela luna lwapendiwa,” nekubulezi John Mafuta muyahi waCheeto. “Nifumani mupendo kuli niisileleze kakuli mubili waka ukabe uitukiselize hanise nipendilwe. Kacwalo nisusueza bayahi babañwi kuhata moni hatile kuli baisileleze,” nekubulezi muyahi waKongola Frank Malando.

Sikwata sise sipotezi Sibbinda, Linyanti, Judea Lyabboloma, Kongola ni Katima yamatakanyani. Sikapotela hape Kabbe ya Upa niya Mutulo. Batu babafitelela mwanda sebapendilwe mwanako yamungendenge.


2021-11-29  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page