New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muno watjiri mo ma ningira wehi ro tjizeero

Muno watjiri mo ma ningira wehi ro tjizeero

2021-01-29  Kae Matundu-Tjiparuro

Muno watjiri mo ma ningira wehi ro tjizeero

Otjomuise-Okwiisira kouhatoi mbu ya wongere mburi mo rapota yayo, Okomisi yOngonÿononeno Yomaheya Wousemba Wehi Rotjizeero Nomakotorero Waro, ino ngamburiro onÿikame kutja  omaheya wousemba wehi rotjizeero no ma kotorero waro ye no watjiri.

Okomisi indji ya yanjdere orapota indji kotjiuru tjehi mu Suramazeva ombura ndjazuko noyo nai katjiundikwa rukwao tjinga aya handjauka nganduu motungovi. Okomisi maitja omaheya wousemba wehi rotjizeero inga ya putuka mo tjiungura tjo ma tungururiro wehi otjo tji tjimunikwa ayo katji yenene okutara kotuhepo two viwana ovihinahi mo Namibia. Maitja otjiungura tjayo itji tja yerurura omaundjiro wo viwa¿a mbya ihamwa ko ma kotorero wehi ravyo. No ma yerurukiro wo maundjiro inga mayehepa ko kutja ohoromende ikambure epu indi no mu tima auhe otjongendo yehi arihe ndji ma ihepa ombango ya tjimanga, okwii tjinda otja tjimwe tjovina ovitenga movitjitwa vyayo mo mihunga, oveta no ndjeto yo viungura no vi tjitwa vyayo.  “Oumwatamwate wo ndungururiro yehi no ruveze ndji ma i kambura oku itwa mo ma unguriro no nÿoneno katji¿a omundu tjiu hina kutja kona ku  pambarere pupeÞapi,” okomisi maitja membo rayo esupi ndi ma ri kambura ousupi orapota aihe indji mo ure no u paranga no u ¿une wayo. Maitja mapeya mena rongaro no tja korutjato rwo porotika apehepwa kutja ape hepwa kutja ape haombo posia tjandje owatjiri mbo ngorongova  owo wina mbu Þuna ko porotika  okoo kutja omahandurisiro wo va tuta itjimwe tjovitjitwa ovizeu ku kangamwa ohoromende.  “Otjina tji ma tjima tji yenene oku tjitwa omundu amo tara kokure nungwari wina no vi tjitwa vya kandinondi. 

Munao Okomisi otji ma itja omatokero ko horomende ya Namibia ka ku hakahanisa porwe  ongono ndjiri mo tjiungura tjehi nu ngwari wina oku tjevera no ku tjayera ovaÞuta mba handurisiwa oupe ave haputara. 


2021-01-29  Kae Matundu-Tjiparuro

Share on social media