New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mupendo wa korona ufita kwa Impalila

Mupendo wa korona ufita kwa Impalila

2021-05-03  Staff Reporter

Mupendo wa korona ufita kwa Impalila

Aron Mushaukwa

IMPALILA – Kalulo yakubona kuli batu mwanaha bafumana mupendo wakuisileleza kwabutuku bwa korona, neilo fita kwa Impalila viki yefelile, teñi batu babalikana lishumi nebailo pendiwa. Taba yamupendo wakuisileleza kwabutuku bwa korona ibonahala kuli ikalile kabunya mwasikiliti sa Zambezi, mi kuhakanyeha kwasicaba nekubonahezi kwa Impalila, sina batu basikai hane batile kuto fumana mupendo. Hala basikai bane bapendilwe neli muyemeli wa silalanda sa Kabbe ya Mbowela John Likando, ili yana kupile batu kuzwelela mwasilalanda sahae kupendiwa kuli baisileleze kwabutuku bwa korona.

“Sapili niketezi kupendiwa kusina kapelezo, mi taba yabubeli kikuli kakuba mueteleli neni ikutwile kuli kiswanelo kufitela kwapili kuli nifumane mupendo. Sihulu mwasilalanda seni etelezi, bakeñisa kuli kilibaka zeli mwakozi. Kacwalo kikwabutokwa kuli lubelekisa lisebelezo zamahala zelufilwe kimuuso. Hape kihande kuli halufumana lisebelezo ze, sina haluna ni lihana zeli mabapa, haluzibi mihato yebakanga. Bakaswana baiketela kuli konji batu babapendilwe kona babakona kutusiwa kapa kukena mwalinaha zabona, ili taba yekona kukataza,” nabulezi.

Mueteleli wakatengo kakabona zazwelopili mwaminzi Brian Kalonda, ili yomuñwi wababasikai bane bafumani mupendo, ni yena nakupile sicaba sa habo, kunga muhato wakupendiwa ni kusileleza mabasi abona. “Niikutwa hande, mi hakuna ni butuku boni utwile. Ni utwile feela inge kuna n into yenyinyani yeni lumile. Hakuna yanihapelelize kutaha… Nisusueza sicaba sa Impalila kuli bapendiwe. Nikalile kupendiwa kasilimo sa 1966 hanikala sikolo, nisana ni libata zamupendo kono hakuna butata boni boni hala mupendo, kacwalo ni susueza babana ni sabo kuli bapendiwa hakikuli mwendi wabulaya batili,” nekubulezi Kalonda.


2021-05-03  Staff Reporter

Share on social media