New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Musali ubitelela muhabo kalizazi la lilato

Musali ubitelela muhabo kalizazi la lilato

2023-02-27  Victoria Kaapanda

Musali ubitelela muhabo kalizazi la lilato

Piho yesa ezahali kamita nebihilwe viki yefelile mwasikiliti sa Oshana, teñi musali walilimo zemashumi aketalizoho kazeketalizoho, nabitelezi muhabo wamushimani walilimo zelishumi kazelobapeli. 

Mapokola babulela kuli Naftal Lungameni Sakaria, nabitelezi muuna kalizazi la lilato la 14 Yowa, mi taba nebihilwe feela la 20 Yowa. 

Kezo yakubitelela ibihiwa kuli ne ezahalezi kwandu yayanyazwa kwamunzi wa Oshekasheka mwasilalanda sa Ongwediva. Lungameni napakile kuli muhabo nayo potela muhabo  yomuñwi yana kula. 

Kanako yakupota musali kiha bizeza mushimani kwamusiyo wahae. 

Kiha kwala sikwalo, nikukala kubapalisa mapunu amushimani, nikumukupa kuli asomane ni yena.

Mapokola nebaize musali azwelapili kutubula mushimani mi amukasheza famumbeta nikusomana niyena isi katato yahae. Musali natamilwe mi lipatisiso zamapokola lizwelapili. 

Yabona zakueleza sicaba Saima Ashipala naize bayahi baNamibia bana ni kulutiwa kuamana ni kubitelela, kakuli buñata haba utwisisi. 

“Buñata bwa batu bahupula kuli kubitelela kuezahala feela kwabasali, ili mafosisa. Kuhapeleza muuna kusomana ni wena kimafosisa,” nekubulezi Ashipala. 

Nabulezi hape kuli buñata bwa babiteleli babasali haba bihiwi, kakuli baana baikutwa maswabi kubiha litaba zecwalo. 

Naize kona libaka baana babañwi haba ipondanga. 

“Nisusueza baana kaufela babanze batalimana ni likezo zeswana, kutaha ni kuhiha likezo zeo kwabaelezi kapa kwamapokola,” naelelize.


2023-02-27  Victoria Kaapanda

Share on social media