New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Museto wakusilela naha Zambia walelwa mwa Impalila

Museto wakusilela naha Zambia walelwa mwa Impalila

2023-04-17  Correspondent

Museto wakusilela naha Zambia walelwa mwa Impalila

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO – Mibuso ya naha Namibia ni Zambia ikalile lingambolo hala kueza museto kwa likamba la Macenje, kuezeza bunolo kusila ni kusilisa libyana mwahala linaha zepeli. Likwambu wa zamiseto ni mabasi Albert Kawana nabulezi zeo viki yefelile, yena ni likwambuyu wa likolo leliswana mwanaha Zambia Jocob Mwiimbu hane bapotezi sicaba sa Impalila mwasikiliti sa Zambezi, nikuyo bona sibaka sesi lelelwa kueza museto omunca, kwa likamba la Macenje ni Mambova mwanaha Zambia. Likwambuyu naize miseto netisizwe kibahateleli nikuli bayahi babañwi bana ni mabasi mwanaha Zambia.

“Likezo zeo nelili teñi sapili inge kusika eziwa kale miseto. Kakuba likolo la miseto luitukiselize kuamuhela kupo ya sicaba,” nabulezi. Naekelize kuli uziba kuli kucipile sicaba sesi fumaneha mwasikiliti sa Zambezi kusilela mwanaha Zambia kuyoleka zeswanasina bupi sina habucipile teñi kungelela cwalo nikulifa nzila. Kawana nabulezi hape kuli sicaba fokuñwi sisebelisa mabulukelo alitupu mwanaha Zambia pili lisika isiwa kwa Katima Mulilo.

 “Kuli misipili ya batu ibe bunolo kwalineku la luna mwanaha Zambia luitukiselize kubona kuli lwabeleka zazi ni zazi, hamoho cwalo nikutisa babeleki ba kwa museto baba inelezi kwa Mambova,” nekubulezi Mwiimbu. Likwambuyu natabisizwe kitekisano mwahala linaha zepeli kungelela cwalo ni kulekisa milyani. Likwambuyu ni sikwata kuzwelela naha Zambia neba potezi hape sibaka sa Luhonono mwa Kabbbe ya Mbowela ili se si ipa museto ni Mwandi mwanaha Zambia.


2023-04-17  Correspondent

Share on social media