New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mushimani utasezwa kikubu mwanuka ya Kavango

Mushimani utasezwa kikubu mwanuka ya Kavango

2022-12-05  John Muyamba

Mushimani utasezwa kikubu mwanuka ya Kavango

Mapokola mwasikiliti sa Kavango ya Upa bafile mamela kwabayahi babafumaneha mabapa ni nuka ya Kavango, kutokomela likubu ni likwena habaya kwanuka, kasamulaho mushimani walilimo zelishumi kazesilezi ili muyahi wanaha Angola, nataselizwe kikubu nikuholofazwa maswe hane ali kwakuyamba Lamubulo. Mushimani nabandukile ni matuuma amabeli kwaliutu la nzohoto. 

“Sicaba saluna kwamukulela wanuka sina ni kutokomela habaya kwakuyamba kakuli nako yeo lifolofolo zeo lihalifa hahulu. Kezahalo yeo yetomohisa pile ne ezahezi Lamubulo musihali kwamunzi waMbambi mwasilalanda sa Mukwe,” nekubulezi mapokola mwasitatimende sene si ikamezwi kimuongongi walitaba zabubangoki mwasikiliti sa Kavango ya Upa Bonifatius Kanyetu.

“Siezwa, Mbambo Moses mushimani walilimo zelishumi kazesilezi, nebahoha lituwa mwanuka ya Kavango kwalineku la Angola mukolo wabona haunatwa kikubu. Naholofezi hahulu, mi banana bane azamaya nibona neba bandukile kusina likolofalo,” nekubulezi Kanyetu. Naize siezwa namatiselizwe kwasipatela sa Nyangana mwasilalanda sa Ndonga Linena kuyo fumana likalafo. “Taba nefilwe kwamapokola ba Angola baba kaitalima kakuli iwela kubona. Kono siezwa usa lobalizwe mwanaha Namibia, kufumana likalafo,” nabulezi. 


2022-12-05  John Muyamba

Share on social media