New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Musupali uneula likubo zemyanda yemilalu

Musupali uneula likubo zemyanda yemilalu

2022-07-04  Loide Jason

Musupali uneula likubo zemyanda yemilalu

Musalimuhulu walilimo zemashumi asilezi kazesupile, yalata banana, uneuzi likubo zemyanda yemilalu, kuneulela banana babapila mwakomponi yaOkahandja Park, kubabukeleza kwasilami sesi kwauzi tolopo ya Windoko.  Tilla Isaacks naize una ni liapehelo lamulo teñi ufepa banana bamyanda yemine, mi kasamulaho aku utwa buhali bwasilami safumana likubo zemyanda yemilalu kwabatusi bahae. “Neni fumani likubo ze300 zene ni neuzu Labutanu, mi fa seni sweli kubata zeñwi zemyanda kuli banana kaufela bafumane. Hani lati kuli bashwe silami. Kibanana babashebile kuzwelela kwamabasi asa ipumaneli mwa Okahandja Park,” natolokile. Naize kuna ni mutusi yasepisize kuneula likubo zemyanda kuli afe babasiezi. “Takazo yaka kikuli nifumane likubo zeo pili la 2 Sikulu lisika fita kale,” nabulezi.  Naize hali musupali uikutwa kuli banana bana nikupila mwatabo. “Nisebeza katata kutusa banana babashebile. Baswanela kupila batabile, nikufumana lico sakata mwasilami se. Mi hape nibafanga lico zakuyo tateha kwamandu abona,” nabulezi. Muyemeli wasilalanda sa Tobias Hainyeko Christopher Likuwa nalumbile musupali. “Musalimuhulu yoo utusanga banana babashebile. Kiyena yana file likubo zeo kaufela,” nekubulezi Likuwa.


2022-07-04  Loide Jason

Share on social media