New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mutangana wa mulisana wabaleha

Mutangana wa mulisana wabaleha

2023-04-17  John Muyamba

Mutangana wa mulisana wabaleha

RUNDU - Mutangana wa mulisana nabalehile kasamulaho akukulubelwa kuli nakunupile muuna asika itekela, kwa munzi wa Zigizi mwa sikiliti sa Kavango ya Wiko, Labulalu kanako ya 13h00. Lipaki neli ize yanyaziwa walilimo zelishumi kazesupile nabapalisa tobolo ya sifefe haikunupa ni kunata muuna yana sika zibahazwa kwa lizoho, mi naholofezi hahulu. “Piho nefumanwi kanako ya 17h00, mi mapokola sebaya kwateñi, siezwa nazwile mali haisi lifu,” nekubulezi Muzamaisi wasipokola mwasikiliti sa Kavango ya Wiko Julia Sakuwa-Neo. “Yakulubelwa ubihiwa kuli uzwelela kwa Okongo mwasikiliti sa Ohangwena, kimuyahi wanaha Namibia,” nabulezi.

Mwakezahalo yeñwi yabubulai, mapokola mwasikiliti sa Kavango ya Wiko basweli kubatisisa taba yabubulai kasamulaho muuna natabilwe haisi lifu kimuuna yomuñwi kwamunzi wa Yinsu, mbowela wa Nkurenkuru. Yakulubelwa natabile Sikongo Matheus hañatañata ni tipa faliheta la nzohoto. Natimezi onafo. Yanyazwa nabalehile pili mapokola basika fita kale, mi hasika tamiwa kale. “Lilimo za yana timezi hali zibahali,” nekubulezi muzamaisi wasipokola.


2023-04-17  John Muyamba

Share on social media