New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mutayi waUnam waKatima ufa mishukwe kuba 260

Mutayi waUnam waKatima ufa mishukwe kuba 260

2022-05-09  Staff Reporter

Mutayi waUnam waKatima ufa mishukwe kuba 260

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILO – Baituti bamyanda yemibeli kabamashumi asilezi, neba filwe mishukwe mwalituto zeshelashelana kungelela cwalo ni tuto, mulao, zanaheñi, zamipendo yalimunanu ni zamakete kwamutayi waUnam mwa Katima Mulilo. 

Hana bulela kwamukopano wakufa mishukwe, muokameli wasikolo sa Unam Nangolo Mbumba nalumbile baituti babafumani mishukwe mwasilimo sa 2022 katundamo yabona. 

Naize sikolo sesi sipahami sina likolo zeñwi, nesina niku ambuka kuituta pata ka pata kulatelela kuzuha kwabutuku bwa Covid-19 mwasilimo sa 2020 mwanaha Namibia.

Patisiso yakatengo kaUNESCO mwalifasi lote nebonisize kuli butuku bwa Covid-19, nebutaselize likolo zalituto zepahami. 

Mbumba natolokile kamo Covid-19 nelyanganisize tuto, ni kuba hamoho hala baituti ni babeleki. 

“Nataba kulemuha kuli mutayi waKatima Mulilo uzwezipili, nikuli uzwelapili kumbweshafaza ni kutahisa hande lituto zateñi, hamoho cwalo nikuhula ni kuyandulula miyaho yateñi,” nekubulezi Mbumba. Yomuhulu wasikolo sa Unam Mutompehi Kenneth Matengu naize kinako ya nyakalalo baituti habafumana mishukwe kasamulaho alilimo zeñata zakusebeza katata.

“Kitabo ni nyakalalo kuba ni mina hamufiwa mishukwe pata ka pata.” 

Nabulezi hape kuli buñata bwabane bafilwe mishukwe neli basali ba156, kuyemela 52%, hakubapanywa ni baana ba144, ili kuyemela 48%. 

Nazwezi pili kueleza baituti kusebeza katata nikusalibala musipili wakuituta ni puluko yabashemi ni bababaleli babona. 

Muzamaisi wakampani ya Roads Authority Conrad Lutombi, nafile manzwi asusumezo, mi naize kikwabutokwa kuli baituti basike baipeela sikonkwani,kono babate misebezi kwande asikiliti sa Zambezi, kakuli ye kinako yabutokwa mwabupilo bwabona.


2022-05-09  Staff Reporter

Share on social media