New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muuna utamelwa matokwani

Muuna utamelwa matokwani

2022-02-14  John Muyamba

Muuna utamelwa matokwani

NKURENKURU – Muuna walilimo zemashumi aketalizoho nabonahalile mwakhuta yenyinyani ya Rundu viki yefelile kamulatu wakulima matokwani kwa Nkurenkuru. Johannes Kengelezi Ihemba natamilwe kimapokola basikiliti sa Kavango ya Wiko. Mapokola nebafumani tuñata totu lishumi katotune twa matokwani abakanyizwe, hamohocwalo ni litoze zamatokwani, zeo kaufela nelifilwe teko ya N$21 800.  Natomezwi kulifa masheleñi alikana N$2 000 akulibelela taba yahae kwande. Taba neisizwe la 21 Yowa 2022. 

“Limembala zaluna neli ezize museco, teñi ya akalezwa natamilwe ni tuñata totu lishumi katotune twa matokwani, limela zemashumi amabeli kazene zamatokwani, limela zeketalizoho zetuna zamatokwani ni litoze zamatokwani mwamukotana wasipepa mabapa ni Five Seasons mwa Nkurenkuru,” nekutolokile yomuhulu wasipokola mwasikiliti sa Kavango ya Wiko Josephat Abel. Mapokola nebakumuzi matokwani, nikuanga kuba bupaki hamoho cwalo ni tuñata ni litoze.


2022-02-14  John Muyamba

Share on social media