New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Muuna wabitelelwa mwa Katima

Muuna wabitelelwa mwa Katima

2021-12-06  Loide Jason

Muuna wabitelelwa mwa Katima
Top of a Page

Mapokola mwa Katima Mulilo basweli kubatisisa litaba zepeli zakubitelela, kungelela cwalo ni muuna walilimo zemashumi amabeli kazene, yakulubelwa kuli nabitelezwi kimutu yasika zibwa kale. 

Kakuya kapiho yamapokola yaviki yefelile, muuna yana sika zibwa nasomani ni muuna yomuñwi kakapelezo kwakomponi ya Butterfly mwa Katima Mulilo. 

Taba yesisimuna mubili nekile yaezahala fahala busihu. Yakulubela hasika zibiwa kale kutisa cwale. 

Mwapiho yeñwi muuna wanaha Zimbabwe walilimo zemashumi amalalu kazesupile natamilwe kakukulubelwa kuli nabitelezi musali walilimo zemashumi amabeli kazene, kwa komponi ya Lyambai mwa Katima Mulilo. 

Kezo yeo nekile yaezahala Labutanu kakusasa viki yefelile kanako ya 02h00.


2021-12-06  Loide Jason

Share on social media
Bottom of a page