New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muuna waipiha kasamulaho akubulaya mufumahali

Muuna waipiha kasamulaho akubulaya mufumahali

2022-09-12  John Muyamba

Muuna waipiha kasamulaho akubulaya mufumahali

Muyahi wasikiliti sa Zambezi naipihile kwamapokola, kasamulaho akukulubelwa kuli nabulaile mufumahali wahae kakusebelisa tipa ya Okapi, kwamunzi waShungu mwasilalanda sa Kongola. Sifosi walilimo zemashumi amalalu kazelobapeli (38) ubihiwa kuli nanatile hape nyandi ni sando. Mapokola babulela kuli kezo yesituhu yeo nebile teñi Labulalu mwahala 00h00 ni 01h00. 

Kasamulaho akubulaya mufumahali wahae ayo ipiha kwasiteshini sa mapokola sa Minias Brian Libuto. Mapokola kiha bayonga situpu sa nyandi nikukwalela sifosi.

“Kukulubelwa kuli musali ili muyahi wanaha Namibia Njahi Mapenzi, napumilwe mumizo katipa, nikunatiwa kasando mi ashwa onafo,” kubaleha piho yasipokola. 

“Yakulubelwa nasebelisize tipa yamufuta waOkapi kupuma mumizo wanyandi kusina makeke. Kezo yeo ne ezahalezi kwamusiyo wabona, mi sene sitisize kezo yeo hasisika zibwa kale.  Situpu sa hae nesi isizwe kwasipatela sa Katima Mulilo. Mwakezo yeshutana, muyahi wanaha Namibia nakunupilwe nikuholofazwa kimuyahi wanaha Zambia mwalihola zakakusasa Labulalu, kwamunzi waSikwekwe, mwasilao sa Choi mwa sikiliti sa Zambezi. 

“Kukulubelwa kuli sifosi nakunupile siezwa halalu kwaliheta la kwabulyo, mi aholofala hahulu. Naisizwe kwasipatelanyana sa Choi, mi kasamulaho ashimbululelwa kwasipatela sa Katima Mulilo sa mubuso, kuyo fumana likalafo,” nekubaleha piho yasipokola. 

Yakulubelwa namatile kono mapokola basweli kumubata. 

Sene sitisize kezo yeo nesisika patalazwa. Haneli yana kunupilwe neli muuna ili muyahi wanaha Namibia walilimo zemashumi amalalu kazepeli yazwelela kwa Choi.


2022-09-12  John Muyamba

Share on social media