New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muunda mwa Zambezi kimbuyoti ye ipatile

Muunda mwa Zambezi kimbuyoti ye ipatile

2023-03-20  Albertina Nakale

Muunda mwa Zambezi kimbuyoti ye ipatile

KASIKA – Nihaike muunda utisa butata mwasikiliti sa Zambezi, buñata bwa bayahi, sihulu mandui, ba unga kuba nako yende ya kuyamba. Muunda utaha nako yeo kuhanisa kuyamba neku liuluzwi la 1 Liatamanyi 2023, kasamulaho akukwala la 1 Ñulule 2022 kulumelela litapi kuzwala. Kukwaliwa kwa bundui neku imela hamoho cwalo ni basali babalekisa litapi mwa musika. Sikiliti sa Zambezi kilihae la mifuta ya litapi yelikana 75, kungela cwalo ni lipapati, lindombe ni tapi yezumiwa hahulu ili ngweshi. 

New Era neikopanyize ni Kamwi Nchindo kuzwelela kwa munzi wa Mapate mwasilalo sa Kasika, kone afumanwi asweli kuca ndombe ya kubesa. Nihaike munzi wahae upotolohilwe kimezi ibile kolo ya kuyamba. “Nelu tutile kwa munzi waluna bakeñisa muunda kutaha kwa Mbalasinte. Kono nakutanga kuyo talima kwa ndu. Bundui bukwaluzwi kacwalo nataha kwanu kuto yamba litapi za busunso zeñwi nalekisa,” nabulezi.

Muituti kwa sikolo sa Unam yana salati kutungululwa nafitisize tabo yahae hala kukwalulwa kwa bundui. “Lwataba kuli bundui bukwaluzwi. Lunyandile hahulu kuzwelela kukwalwa kwalitapi mwakweli ya Ñulule. Fa lwa taba kuli luka kona kulekisa litapi nikufepa mabasi aluna,” nabulezi hane aitukiseza kuteya. Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu naelelize mandui kutokomela haba yamba. “Batu baluna baziba kuli kuna ni likubu, likwena ni linoha mwa mezi, kacwalo baswanela kutokomela kuli kusike kwaba ni mafu. Hape baswanela kuba ni mañolo aba lumelela kuyamba kuzwelela kwalikolo la bundui,” neku elelize Sampofu.

Nakupile hape mandui ku ambuka kusebelisa mazwahule kuyamba mwalinuka zanaha Namibia, sina bundui habuli bwa bayahi banaha babana ni mañolo. Kabumai kusebelisa tunyandi totu hanisizwe kwa Lisa la Lyambezi kwa Muyako ni Lisa la Manyonga kwa Malindi kokufumaneha hahulu litapi ni kunungahanya linukanyana mwalilalo za Luhonono, Namiyundu, Nankunte, Muzii ni libaka zeli bukaufi kulemuhilwe mwa lilimo zefelile.


2023-03-20  Albertina Nakale

Share on social media