New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muyemeli mwabukwenuheli uli kamaiso imwalihele

Muyemeli mwabukwenuheli uli kamaiso imwalihele

2022-08-29  Roland Routh

Muyemeli mwabukwenuheli uli kamaiso imwalihele

Muyemeli wababa nyaziwa mwamuzeko wabukwenuheli Jorge Neves uzibisize muatuli swalelele mwa Khuta Yepahami Petrus Unengu, kuli ubata kuitiulula mwamuzeko wabasupile baba sialezi mwamuzeko wabukwenuheli, ili omutelele isamba mwalitaba zanaha Namibia. 

Neves nabulelezi muatuli viki yefelile kuli kele akataliswa kikamaiso mwanaha Namibia, nikuli kamaiso seli mwalihele. 

Nabulezi hape kuli hasikalifiwa mwalilimo zepeli kiofesi yabayemeli bamuuso, kakuyemela babanyazwa mwabukwenuheli. Muatuli namufile nako yakuikupula, kono aikela yo ayemela Alex Mushakwa walilimo ze 59, hane atalimana ni lipuzo kuzwelela kumubakweli wayomuhulu wabazekisi bamuuso Lourens Campher.

 Mushakwa napakile muzeko haukala kweli yefelile kuli nasina kabelo mwataba yakubata kupuma sikiliti sene sizibahala kaCaprivi kwanaha Namibia mwakweli ya Muyana 1999.Yena ubulela kuli nali mwanaha Botswana kakuba mubalehi kanako yeo. 

Nabulelezi khuta kuli nabelekile pili kakuba malonda mwa Francistown mi hape ayo beleka kwasimu mwa Maun. 

Neli kanako yana beleka kwasimu hana tamilwe kimapokola banaha Botswana kakusaba ni liñolo lakuli abeleke kwanda kambe yamasabelo ya Dukwe kwana fumaneha. Kona sene sitisize kuli akutiswe mwanaha Namibia kuto zwelapili kutamiwa ni kuzekiswa. 

Mushakwa hamoho ni Progress Munuma (62), Shine Samulandela (55), Manuel Manepelo Makendano (69), Diamond Salufu (59), Frederick Ntambila (57), ni John Mazila Tembwe walilimo ze 54 batalimana ni milatu yabukwenuheli, bubulai, kubata kubulaya, kubata kukeyula, kutisa mifilifili mwahala sicaba, nikukenya litobolo isi kamulao.  Zeo kaufela lizwelela mwamulelo one upalile wakubata kukeyula sikiliti sa Caprivi kwanaha Namibia. Nebakile bafumanwa mulatu nikulengwa lilimo zemwahala 30 kuisa mwa 32 kinyandi muatuli John Manyara mwasilimo sa 2007. 

Kono katulo yeo ne beezwi kwatuko nikufa taelo yakuli muzeko ukale sinca kiKhuta Yetuna mwakweli ya Sikulu 2013. Babanyazwa balobapeli bane batamilwe mwahala Sikulu 2002 ni Ñulule 2003 seba inzi mwasitokisi lilimo zelishumi kazelobañwi. 

Yomuñwi yana nyazwa nibona Simasiku Ntombo walilimo ze 59 nalukuluzwi, kasamulaho Khuta Yetuna ifumana kuli naizo tamiwa mwanaha Botswana isi kamulao kimapokola. Babanyazwa nebapalezwi hape mwatwaniso yakuli Khuta Yepahami haiswaneli kubazekisa bakeñisa kuli sikiliti sa Zambezi haki kalulo yanaha Namibia.


2022-08-29  Roland Routh

Share on social media