New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muzeko wabolulelule wabukwenuheli walepelela

Muzeko wabolulelule wabukwenuheli walepelela

2022-04-25  Maria Sheya

Muzeko wabolulelule wabukwenuheli walepelela

Mubakweli kumueteleli waba atuli Hosea Angula, ukupile sikwata sesi zekisa muuso hala masheleñi alikana bolule baN$139.1, hala zuzekiswa kamafosisa kasamulaho akusa fumaniwa mafosisa mwataba yabukwenuheli ya Caprivi, kuli bafe mabaka akatisa kuli taba yabona isike yatakulwa famukoloko. 

Angula ubulela kuli taba yene kwaluzwi mwasilimo sa 2016 ise iyemi mwalikweli zesilezi. 

“Bane bakwaluzi muzeko baswanela kutolokela muatuli kuli kiñi hakusika bonahala likezo mwataba ye mwalikweli zesilezi, nikuli mabaka kiafi taba ye haisike yazwiswa famukoloko, kuli isike yakuta hape,” nekubulezi Angula mwaKhuta Yepahami viki yefelile.

Lo kilwabubeli Angula inge akupa sikwata kasamulaho akufa taelo yeswana la 5 Lungu. Taba neisizwe la 10 Kandao. Sikwata mokuna ni Robert Lifasi Chelezo, Victor Kabende Makando, Richwell Mbala Manyemo, Gibson Kabuna Luka, Gabriel Nyambe Ntelamo, ni Patrick Itwa Likando sizekisa likwambuyu wasilelezo, yomuhulu wabazekisi, ni muuso kabubazekisa kamafosisa ni kuba beya mwasitokisi isi kamulawo.

Sikwata sibulela kuli nebanyandile hahulu kuzwa Muyana 1999. 

Nebakonile feela kulukululwa mwasilimo sa 2015 kasamulaho Khuta Yepahami itokwa kubafumana mulatu. 

Sikwata hape sibulela kuli bakeñisa kutamiwa nebalatehezwi misebezi, maino, masimu, lipisinisi, likomu ni masheleñi akupumula famusebezi. 

Nebakile batamiwa ni kunyaziwa kakuba ni kabelo mwakubata kupuma sikiliti sa Caprivi kwanaha Namibia mwahala Muimunene 1998 ni Ñulule 2003. 

Nebatalimana ni milatu yecwale kabukwenuheli, bubulai, kubata kubulaya, kubata kupuma sikiliti, kutisa mifilifili mwahala sicaba ni kukenya litobolo ni lilwaniso mwanaha isi kamulao.


2022-04-25  Maria Sheya

Share on social media